Комисия по заетост към областния съвет за развитие


Наименование Брой тегления
Комисията по заетост при Областния съвет за развитие - Заповед.pdf 94 Изтегли документ с име "Комисията по заетост при Областния съвет за развитие - Заповед.pdf"
Регионална програма за заетост - 2021 г..pdf 91 Изтегли документ с име "Регионална програма за заетост - 2021 г..pdf"
РПЗ 2021.pdf 88 Изтегли документ с име "РПЗ 2021.pdf"
Протокол 19.04.2021 г..pdf 88 Изтегли документ с име "Протокол 19.04.2021 г..pdf"
Zapoved KZ....pdf 68 Изтегли документ с име "Zapoved KZ....pdf"
Протокол 11.02.2021-руо.pdf 97 Изтегли документ с име "Протокол 11.02.2021-руо.pdf"
Протокол 17.10.2019.pdf 95 Изтегли документ с име "Протокол 17.10.2019.pdf"
Протокол 03.02.2020.pdf 97 Изтегли документ с име "Протокол 03.02.2020.pdf"
Протокол 17.10.2019.pdf 73 Изтегли документ с име "Протокол 17.10.2019.pdf"
Протокол 17.04.2019 г..pdf 94 Изтегли документ с име "Протокол 17.04.2019 г..pdf"
Протокол 03.02.2019г..pdf 71 Изтегли документ с име "Протокол 03.02.2019г..pdf"
Протокол 13.02.2018.pdf 98 Изтегли документ с име "Протокол 13.02.2018.pdf"
Протокол 06.11.2020 г..pdf 92 Изтегли документ с име "Протокол 06.11.2020 г..pdf"
Протокол 14.08.2018г..pdf 93 Изтегли документ с име "Протокол 14.08.2018г..pdf"
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПЕРНИК (1 АВГУСТ - 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.).pdf 96 Изтегли документ с име "ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПЕРНИК (1 АВГУСТ - 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.).pdf"
Протокол 12.02.2019 г..pdf 91 Изтегли документ с име "Протокол 12.02.2019 г..pdf"
Протокол 18.04. 2018 г..pdf 95 Изтегли документ с име "Протокол 18.04. 2018 г..pdf"
Протокол 27.03.2018 – Копие.pdf 100 Изтегли документ с име "Протокол 27.03.2018 – Копие.pdf"
Протокол 18.10.2018.pdf 99 Изтегли документ с име "Протокол 18.10.2018.pdf"
Протокол 26.03.2019 – Копие.pdf 100 Изтегли документ с име "Протокол 26.03.2019 – Копие.pdf"
Заповед РД-28 от 1.03.2017.pdf 95 Изтегли документ с име "Заповед РД-28 от 1.03.2017.pdf"
Заповед РД-127 от 22.08.2017.pdf 87 Изтегли документ с име "Заповед РД-127 от 22.08.2017.pdf"
Протокол 24.04.2017.pdf 93 Изтегли документ с име "Протокол 24.04.2017.pdf"
Zapoved KZ1.pdf 63 Изтегли документ с име "Zapoved KZ1.pdf"
Правилник (3) (3).pdf 103 Изтегли документ с име "Правилник (3) (3).pdf"
 1. Комисия по заетост към областния съвет за развитие - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 14. Областен експертен съвет по устройство на територията
 15. Епизоотична комисия
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене