Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Наименование Брой тегления
protokol BDP 24.04,23.docx 42 Изтегли документ с име "protokol BDP 24.04,23.docx"
Годишен доклад по БДП за област Перник за 2022г..docx 53 Изтегли документ с име "Годишен доклад по БДП за област Перник за 2022г..docx"
План програма БДП 2023г..docx 58 Изтегли документ с име "План програма БДП 2023г..docx"
Protokol ot zasedanie OKBDP БДП 08.02.2023г..docx 56 Изтегли документ с име "Protokol ot zasedanie OKBDP БДП 08.02.2023г..docx"
Protokol ot zasedanie OKBDP БДП 08.11.2022г..docx 70 Изтегли документ с име "Protokol ot zasedanie OKBDP БДП 08.11.2022г..docx"
Протокол от заседание на ОКБДП на 13.06.2022г_ ок.docx 127 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОКБДП на 13.06.2022г_ ок.docx"
Протокол от заседание на ОКБДП-Перник на 15.04.2022г.docx 123 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОКБДП-Перник на 15.04.2022г.docx"
Годишен областен доклад за 2021г.по БДП..docx 116 Изтегли документ с име "Годишен областен доклад за 2021г.по БДП..docx"
Протокол.docx 129 Изтегли документ с име "Протокол.docx"
Obrazec 5.0_Godishna oblastna plan-programa ревизирана 2.docx 146 Изтегли документ с име "Obrazec 5.0_Godishna oblastna plan-programa ревизирана 2.docx"
Заповед.pdf 131 Изтегли документ с име "Заповед.pdf"
ПЛАН-ПРОГРАМА.pdf 176 Изтегли документ с име "ПЛАН-ПРОГРАМА.pdf"
Заповед РД-44 от 06.04.2017.pdf 204 Изтегли документ с име "Заповед РД-44 от 06.04.2017.pdf"
Заповед РД-172 от 21.11.2017.pdf 211 Изтегли документ с име "Заповед РД-172 от 21.11.2017.pdf"
Протокол 29.11.2017.pdf 209 Изтегли документ с име "Протокол 29.11.2017.pdf"
Заповед РД-82 от 12.06.17.pdf 199 Изтегли документ с име "Заповед РД-82 от 12.06.17.pdf"
Протокол 13.11.2018.pdf 206 Изтегли документ с име "Протокол 13.11.2018.pdf"
Протокол 04.04.2017.pdf 190 Изтегли документ с име "Протокол 04.04.2017.pdf"
Протокол 10.01.2019.pdf 196 Изтегли документ с име "Протокол 10.01.2019.pdf"
Протокол 14.07.2020 г..pdf 198 Изтегли документ с име "Протокол 14.07.2020 г..pdf"
Протокол 12.09.2019.pdf 210 Изтегли документ с име "Протокол 12.09.2019.pdf"
Протокол 07.03.2018.pdf 209 Изтегли документ с име "Протокол 07.03.2018.pdf"
Протокол 16.12.2020 г..pdf 210 Изтегли документ с име "Протокол 16.12.2020 г..pdf"
Протокол 17.09.18.pdf 205 Изтегли документ с име "Протокол 17.09.18.pdf"
Протокол 27.03.2019.pdf 197 Изтегли документ с име "Протокол 27.03.2019.pdf"
Протокол 21.01.2020 г..pdf 192 Изтегли документ с име "Протокол 21.01.2020 г..pdf"
Безопасност -ЗАПОВЕД за правила (1).pdf 158 Изтегли документ с име "Безопасност -ЗАПОВЕД за правила (1).pdf"
правила по бдп (1).pdf 229 Изтегли документ с име "правила по бдп (1).pdf"
 1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене