Контакти

Дата на публикуване: 14.04.2016 12:08

Адрес: гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" №1Б,  п.к. 2300

БУЛСТАТ: 113055670

Телефон: +359 64 99 10, Факс: +359 76 60 47 55.

Работно време на Центъра за административно обслужване: от 9:00 ч. до 17:30 ч. без прекъсване

Работно време за администрацията: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.

Банкова сметка на ОА Перник:

IBAN: BG13UBBS80023113781310

BIC: UBBSBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Областен управител Людмил Веселинов
e-mail: oblast@pk.government.bg 
тел. +359 76 649910
Заместник областен управител Илинка Никифорова
e-mail: i.nikiforova@pk.government.bg
тел. +359 76 649916
Главен секретар Елена Иванова
e-mail: e.ivanova@pk.government.bg 
тел. +359 76 649946
Експерт
"Връзки с oбществеността"    
Финансов контрольор

Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”


Директор          Нели Иванова
e-mail: n.ivanova@pk.government.bg
тел. +359 76 649951  
Главен счетоводител
Главен експерт "Човешки ресурси"
Старши юрисконсулт
Старши експерт  Росица Райкова
e-mail: r.raykova@pk.government.bg
тел. +359 76 649952
Младши експерт „Мрежова и информационна сигурност“

Христо Спасов
e-mail: h.spasov@pk.government.bg
тел.+359 76 649935

Старши експерт
"Отбранително-мобилизационна подготовка"
Иво Иванов
e-mail: k.borisov@pk.government.bg 
тел. +359 76 649941
Оперативни дежурни e-mail: dejurni@pk.government.bg 
тел. +359 76 600101
 
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”


Директор

Изабела Борисова
e-mail:  i.borisova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649931

Главен юрисконсулт

Елена Иванова
e-mail:  e.ivanova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649946

Главен юрисконсулт

Главен експерт "Административен контрол"

Биляна Лазова
e-mail: b.lazova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649932

Старши експерт "Административен контрол"Главен експерт „Регионално развитие“

инж. Диана Кирилова
e-mail:  d.kirilova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649936

Старши експерт "Регионално развитие" 

Главен експерт "Регионално развитие" 

Марчела Пламенова
e-mail:  m.vasileva@pk.government.bg
тел.: +359 76 649936

Главен експерт „Регионално развитие“ 

Главен експерт "Държавна собственост"

Бистра Тодорова
e-mail:  b.todorova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649945

Главен експерт "Държавна собственост"

Боряна Сандова
email:  b.sandova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649945

Младши експерт "Държавна собственост"

Иглика Мартинова
e-mail: i.martinova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649914

Изпълнител-шофьор

Александър Методиев
тел.: +359 76 649910


Извънсписъчен състав 

Финансов експерт

Йорданка Янева
e-mail: y.yaneva@pk.government.bg
тел.: +359 76 649954

Старши специалист

Старши специалист


Асоциация по водоснабдяване и канализация

Главен секретар

Румяна Йотова
e-mail: avik@pk.government.bg
тел.: +359 76 649947

ВиК експерт

инж. Мая Александрова
e-mail: avik@pk.government.bg
тел.: +359 76 649947

Финансов експерт

Кристина Василева
e-mail: avik@pk.government.bg
тел.: +359 76 649947

Търсене