Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана

Дата на публикуване: 20.01.2021 10:45
Председател: Иво Иванов
Секретар: Иванна Венева
Акт за създаване
Правилник
Протоколи:

Протоколи (Архив):
Прикачен документ: Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf с име на файл: Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf
Прикачен документ: Заповед РД-13 от 2017.pdf с име на файл: Заповед РД-13 от 2017.pdf

Наименование Брой тегления
Протокол 14.06.19.pdf 92 Изтегли документ с име "Протокол 14.06.19.pdf"
Протокол 12.12.2018 г.pdf 98 Изтегли документ с име "Протокол 12.12.2018 г.pdf"
Заповед РД-13 от 2017.pdf 86 Изтегли документ с име "Заповед РД-13 от 2017.pdf"
Годишен доклад за 2017.pdf 88 Изтегли документ с име "Годишен доклад за 2017.pdf"
Pravilnik 7A 06.06.2017.pdf 105 Изтегли документ с име "Pravilnik 7A 06.06.2017.pdf"
Годишен доклад за 2018.pdf 54 Изтегли документ с име "Годишен доклад за 2018.pdf"
Протокол 01.02.2018.pdf 91 Изтегли документ с име "Протокол 01.02.2018.pdf"
Протокол 26.01.2017.pdf 90 Изтегли документ с име "Протокол 26.01.2017.pdf"
Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf 88 Изтегли документ с име "Заповед РД-142 от 02.10.2017.pdf"
комисия по чл.7.pdf 91 Изтегли документ с име "комисия по чл.7.pdf"
Протокл 27.11.2017.pdf 91 Изтегли документ с име "Протокл 27.11.2017.pdf"
Протокол 25.07.2017.pdf 127 Изтегли документ с име "Протокол 25.07.2017.pdf"
Протокол 02.02.2017.pdf 84 Изтегли документ с име "Протокол 02.02.2017.pdf"
Протокол 03.07.2017.pdf 86 Изтегли документ с име "Протокол 03.07.2017.pdf"
Протокол 04.12.2019.pdf 92 Изтегли документ с име "Протокол 04.12.2019.pdf"
Протокол 06.06.2017.pdf 91 Изтегли документ с име "Протокол 06.06.2017.pdf"
Протокол 03.10.2018.pdf 91 Изтегли документ с име "Протокол 03.10.2018.pdf"
Протокол 06.07.2018.pdf 89 Изтегли документ с име "Протокол 06.07.2018.pdf"
Протокол 01.03.2018.pdf 57 Изтегли документ с име "Протокол 01.03.2018.pdf"
Протокол 03.08.2017.pdf 89 Изтегли документ с име "Протокол 03.08.2017.pdf"
Протокол 12.07.2017.pdf 90 Изтегли документ с име "Протокол 12.07.2017.pdf"
Протокол 07.06.2018г..pdf 99 Изтегли документ с име "Протокол 07.06.2018г..pdf"
Протокол 14.01.2019.pdf 91 Изтегли документ с име "Протокол 14.01.2019.pdf"
Протокол 08.11.2018.pdf 77 Изтегли документ с име "Протокол 08.11.2018.pdf"
Протокол 06.08.09.pdf 84 Изтегли документ с име "Протокол 06.08.09.pdf"
Протокол 07.12.2017.pdf 88 Изтегли документ с име "Протокол 07.12.2017.pdf"
Протокол 09.11.2017.pdf 90 Изтегли документ с име "Протокол 09.11.2017.pdf"
Протокол 10.08.2017.pdf 52 Изтегли документ с име "Протокол 10.08.2017.pdf"
Протокол 17.01.2018.pdf 89 Изтегли документ с име "Протокол 17.01.2018.pdf"
Протокол 21.06.2017.pdf 93 Изтегли документ с име "Протокол 21.06.2017.pdf"
Протокол 20.09.2017.pdf 80 Изтегли документ с име "Протокол 20.09.2017.pdf"
Протокол 20.10.2017.pdf 90 Изтегли документ с име "Протокол 20.10.2017.pdf"
Протокол 21.12.2017.pdf 89 Изтегли документ с име "Протокол 21.12.2017.pdf"
Протокол 16.07.2019.pdf 90 Изтегли документ с име "Протокол 16.07.2019.pdf"
Протокол 14.02.2020.pdf 88 Изтегли документ с име "Протокол 14.02.2020.pdf"
Протокол 18.11.2020 г.pdf 90 Изтегли документ с име "Протокол 18.11.2020 г.pdf"
Протокол 24.10.2019.pdf 95 Изтегли документ с име "Протокол 24.10.2019.pdf"
Протокол 22.03.2018.pdf 50 Изтегли документ с име "Протокол 22.03.2018.pdf"
Протокол 28.03.2019.pdf 92 Изтегли документ с име "Протокол 28.03.2019.pdf"
Протокол 26.11.2018г..pdf 88 Изтегли документ с име "Протокол 26.11.2018г..pdf"
Протокол 25.07.2017.pdf 56 Изтегли документ с име "Протокол 25.07.2017.pdf"
Протокол 24.07.2020.pdf 89 Изтегли документ с име "Протокол 24.07.2020.pdf"
Протокол18.05.2018г..pdf 92 Изтегли документ с име "Протокол18.05.2018г..pdf"
Протокол 30.05.2017.pdf 89 Изтегли документ с име "Протокол 30.05.2017.pdf"
Протокол 31.01.2020.pdf 93 Изтегли документ с име "Протокол 31.01.2020.pdf"
Протокол 30.12.2019.pdf 84 Изтегли документ с име "Протокол 30.12.2019.pdf"
 1. и омдбусмана... - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене