Областен съвет за развитие


Наименование Брой тегления
ПРОТОКОЛ.pdf 602 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ.pdf"
Областния съвет за развитие - Заповед.pdf 783 Изтегли документ с име "Областния съвет за развитие - Заповед.pdf"
Протокол-03.11.2017.pdf 443 Изтегли документ с име "Протокол-03.11.2017.pdf"
Протокол-16.01.2020.pdf 348 Изтегли документ с име "Протокол-16.01.2020.pdf"
Правилник.pdf 647 Изтегли документ с име "Правилник.pdf"
Акт за създаване -12.12.2019.pdf 515 Изтегли документ с име "Акт за създаване -12.12.2019.pdf"
Протокол-16.03.2018 - 1.pdf 625 Изтегли документ с име "Протокол-16.03.2018 - 1.pdf"
Протокол-16.03.2018 - 2.pdf 500 Изтегли документ с име "Протокол-16.03.2018 - 2.pdf"
Протокол-27.03.2019.pdf 725 Изтегли документ с име "Протокол-27.03.2019.pdf"
Заповед-18.07.2017.pdf 529 Изтегли документ с име "Заповед-18.07.2017.pdf"
Протокол-18.12.2019г - 2.pdf 602 Изтегли документ с име "Протокол-18.12.2019г - 2.pdf"
Протокол-18.12.2019г - 1.pdf 540 Изтегли документ с име "Протокол-18.12.2019г - 1.pdf"
Протокол-31.12.2020.pdf 671 Изтегли документ с име "Протокол-31.12.2020.pdf"
 1. Областен съвет за развитие - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене