19.11.2020
Четирите болници на територията на област Перник да запазят досегашната си организация на работа, тъй като това е най-оптималният вариант - е предложението на Оперативния щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на област Перник, което беше гласувано на днешното заседание, свикано от областния управител инж. Емил Костадинов. Решението беше взето във връзка с писмо на здравния министър проф. Костадин Ангелов до областния...

10.11.2020
От днес в услуга на гражданите на област Перник отново стартира гореща телефонна линия - 0886 500 224 и 0884 026 285.Експерти от РЗОК - Перник ще помагат на хората, при които има възникнали въпроси и проблеми по време на пандемията от COVID-19. Гражданите могат да задават въпросите си и на имейл: s_parvanova@per.nhif.bg, krasimira @per.nhif.bgСлужителите на Здравната каса ще осъществяват връзка и с други институции...

04.11.2020
В област Перник има готовност за работа при зимни условия, това декларираха представителите на държавните институции и общините на редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, ръководено от зам.-областния управител Иво Иванов. Представителите на институциите и ведомствата докладваха за предприетите превантивни мерки и действия за осигуряване на нормалното функциониране на всички сектори при усложняване на обстановката през зимния сезон....

30.10.2020
„Магията на област Перник“ през погледа на фотографа с пъстрота и красота ще бъде показана в календара на областната администрация. Вече са ясни 12- те най-харесвани снимки и техните автори, които ще оформят календара на институцията за следващата година. Избраните снимки ще бъдат представени на специална изложба, на която фотографите ще бъдат удостоени с грамота от областния управител инж. Емил Костадинов. Той сърдечно благодари на...

29.10.2020
Във връзка с покачване на броя на положителните случаи на COVID – 19 и преминаването на критичната точка от над 120 болни на 100 000 население в област Перник РЗИ предлага допълнителни мерки към заповедта на Министерството на здравеопазването с цел ограничаване на заболеваемостта. Това беше обявено днес на Областния оперативен щаб от шефа на РЗИ Перник д-р Торнев. Срещата се проведе онлайн и беше...

27.10.2020
От 29 октомври, за 14 дни (т.е. до 12 ноември), с издадена днес Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Р България:❗️Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;❗️Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;❗️Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове,...

02.01.2020
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕКУЩИТЕ ОНЛАЙН ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД /ЕСФ/ ЗА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНА СИЛАПовече информация можете да намерите в прикачения файл:  Pokana

21.10.2019
За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Перник, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по следния график: ВИЖ ТУК

27.09.2019
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз...

13.08.2019
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник

18.04.2019
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»