Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 14.04.2016 11:53

Приемно време на Председателя на Асоциация ВиК

Всеки четвъртък от 14 00 до 16 00 часа в заседателна зала „Ерма“, намираща се в сгарадата на Областна администрация Перник.

Приема се извършва по график, след предварително записване на телефони 0884 / 181 187 и 076/ 64 99 47.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител на място - в звеното "Административно обслужване", по телефон –0884 / 181 187 ; 076/ 64 99 47, факс: 076/ 60 47 55 или електронна поща:avik@pk.government.bg


Търсене