Областен съвет за правата на хората с увреждания

Дата на публикуване: 22.01.2021 10:45
Председател: д-р Симеон Василев
Секретар: Михаела Асенова
Акт за създаване
Правилник
Протоколи:


Наименование Брой тегления
Протокол 10.09.2018 г..pdf 123 Изтегли документ с име "Протокол 10.09.2018 г..pdf"
Правилник.pdf 93 Изтегли документ с име "Правилник.pdf"
ЗАПОВЕД КЦ актуализация.pdf 99 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД КЦ актуализация.pdf"
 1. Областен съвет за правата на хората с увреждания - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 14. Областен експертен съвет по устройство на територията
 15. Епизоотична комисия
 16. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 17. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 18. Областен координационен център
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене