Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси


Наименование Брой тегления
Протокол - ОССЕИВ 17.11.22.doc 0 Изтегли документ с име "Протокол - ОССЕИВ 17.11.22.doc"
Протокол - ОССЕИВ 19.03.21.doc 6 Изтегли документ с име "Протокол - ОССЕИВ 19.03.21.doc"
Протокол - ОССЕИВ 11.05.22.doc 9 Изтегли документ с име "Протокол - ОССЕИВ 11.05.22.doc"
Заповед ОССЕИВ - актуализирана Стоев.doc 146 Изтегли документ с име "Заповед ОССЕИВ - актуализирана Стоев.doc"
ЗАПОВЕД НССЕИВ към МС.pdf 148 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД НССЕИВ към МС.pdf"
Протокол 22.10.2020 г.pdf 192 Изтегли документ с име "Протокол 22.10.2020 г.pdf"
Zapoved RD-161 OSSEIV ot 07.11.2017.pdf 177 Изтегли документ с име "Zapoved RD-161 OSSEIV ot 07.11.2017.pdf"
Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020.pdf 203 Изтегли документ с име "Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020.pdf"
Протокол 04.12.18 215 Изтегли документ с име "Протокол 04.12.18"
Протокол 03. 12 201 Изтегли документ с име "Протокол 03. 12"
Протокол 15.01.2020 171 Изтегли документ с име "Протокол 15.01.2020"
Протокол 04.05.17 208 Изтегли документ с име "Протокол 04.05.17"
Протокол 06.06.17 200 Изтегли документ с име "Протокол 06.06.17"
Акт за създаване 167 Изтегли документ с име "Акт за създаване"
Протокол 08.11.2017 197 Изтегли документ с име "Протокол 08.11.2017"
 1. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 14. Областен експертен съвет по устройство на територията
 15. Епизоотична комисия
 16. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене