За областта

Дата на публикуване: 09.02.2016 11:45

География

Област Перник се намира в Западна България. На изток граничи с гр. София, на запад със Сърбия, на север и на югоизток със Софийска област и на юг с област Кюстендил. Областният център гр. Перник отстои на 30 км югозападно от столицата София. Разстоянието до граничен контролно пропускателен пункт Гюешево е 81 км, до Кулата 172 км, до Калотина 83 км., до Капитан Андреево 347 км, до Видин 243 км,до Стрезимировци 70 км.

продължава>

 

Туризъм

На територията на областта има многобройни природни забележителности и красиви планински местности, исторически и културни паметници, които предизвикват интерес, но туристическият им потенциал все още не е оползотворен. Резерват "Острица" е разположен по склоновете на връх Острица в планината Голо бърдо. Това е една от най-старите защитени територии на територията на България. Резерватът е обявен за такъв през 1943 г. с цел опазването на уникалния релеф, както и на редките тревни и храстови растителни видове. Връх Острица е изграден предимно от варовикови скали. На територията на резервата могат да се видят различни скални образувания. В резерват Острица, по склоновете на връх Острица се срещат скални свлачища и каменни сипеи. Южните склонове на резервата са почти изцяло покрити със скали, но в останалите части на Острица добре развита е флората.

продължава>

 

Икономика

Преобладаващи отрасли в икономиката на Област Перник са преработващата, хранително-вкусовата и леката промишленост, услугите. Добивната промишленост днес е свързана с въгледобива и добива на строителни и инертни материали.

продължава>

 

 

Култура

Международният фестивал на маскарадните игри "Сурва" в Перник e най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Мъжете, а от двайсетина години и жените, дълго се подготвят за традиционните карнавални игри по Нова година, наречени Сурва. Те изработват маски - ликове, копанки, зевала с материали познати отколе– дърво, кожа, рога, кости, пера от домашни птици, вълна, плат, украшения, за да стане всеки един от тях “друг”, а понякога е нужно само да нацапаш лицето си.

продължава>

 

 

История

Област Перник има богато историческо минало. Доказателство за това е наличието на средновековната Пернишка крепост /крепостта на Кракра Пернишки/. За произхода и живота на Кракра Пернишки знаем твърде малко. Известното е свързано с последните години на Първото българско царство, когато византийският император Василий ІІ тръгва да покори северния си съсед / 1001-1018 г. /. Той започнал войната за завладяване на българските земи. Когато насочил войските си срещу Средец, пътят му минавал през обсадата и превземането на крепостта Перник и свързаните с нея 35 крепости. Не успял императорът да превземе тази укрепителна система и през 1004 г. се оттеглил. Насочил усилията си към българските земи в Македония.

продължава>


  1. За областта - Текуща страница

Търсене