Областен съвет за устойчиво енергийно развитие


Наименование Брой тегления
ОА -Перник.xls 94 Изтегли документ с име "ОА -Перник.xls"
Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf 148 Изтегли документ с име "Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf"
Protokol OSUER ot 30.11.18.pdf 150 Изтегли документ с име "Protokol OSUER ot 30.11.18.pdf"
Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf 106 Изтегли документ с име "Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf"
Zapoved OSUER RR-18 ot 28.08.2017.pdf 155 Изтегли документ с име "Zapoved OSUER RR-18 ot 28.08.2017.pdf"
Protokol Energina efektivnost.pdf 151 Изтегли документ с име "Protokol Energina efektivnost.pdf"
copy Годишен отчет на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост по чл. от ЗЕЕ (1).xlsx 149 Изтегли документ с име "copy Годишен отчет на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост по чл. от ЗЕЕ (1).xlsx"
COPY Годишен отчет за изпълнение на общинските програми по енергийна ефективност по чл.12 (3).xls 152 Изтегли документ с име "COPY Годишен отчет за изпълнение на общинските програми по енергийна ефективност по чл.12 (3).xls"
Copy of годишен отчен по ЗЕВИ 2019г. (14).xls 156 Изтегли документ с име "Copy of годишен отчен по ЗЕВИ 2019г. (14).xls"
ЗАПОВЕД-ЕЕ-2020-2 (1).pdf 155 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД-ЕЕ-2020-2 (1).pdf"
Pravilnik OSUER 2018.pdf 178 Изтегли документ с име "Pravilnik OSUER 2018.pdf"
 1. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 14. Областен експертен съвет по устройство на територията
 15. Епизоотична комисия
 16. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 17. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 18. Областен координационен център
 19. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене