Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб


Наименование Брой тегления
Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие - Заповед.pdf 110 Изтегли документ с име "Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие - Заповед.pdf"
Заповед ОМП -5 от 03.02.2020 г..pdf 121 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -5 от 03.02.2020 г..pdf"
Заповед ОМП -2 27.01. 2020 г..pdf 113 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -2 27.01. 2020 г..pdf"
Заповед ОМП -3 от 3.01.2020 г..pdf 117 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -3 от 3.01.2020 г..pdf"
Заповед ОМП -4 от 31.01.2020 г..pdf 121 Изтегли документ с име "Заповед ОМП -4 от 31.01.2020 г..pdf"
Протокол 13.02.2020 г..pdf 117 Изтегли документ с име "Протокол 13.02.2020 г..pdf"
Протокол 24.02.2017.pdf 122 Изтегли документ с име "Протокол 24.02.2017.pdf"
Протокол 04.11.2020 г..pdf 112 Изтегли документ с име "Протокол 04.11.2020 г..pdf"
Протокол 06.02.2020 г..pdf 112 Изтегли документ с име "Протокол 06.02.2020 г..pdf"
Протокол 27.01.2020 г.pdf 122 Изтегли документ с име "Протокол 27.01.2020 г.pdf"
Заповед ОМР-18 ot 28.07.2017.pdf 98 Изтегли документ с име "Заповед ОМР-18 ot 28.07.2017.pdf"
Заповед ОМП-1 от 22.01.2018.pdf 104 Изтегли документ с име "Заповед ОМП-1 от 22.01.2018.pdf"
Протокол 30.01.2020 г.pdf 107 Изтегли документ с име "Протокол 30.01.2020 г.pdf"
Протокол 26.02.2018.pdf 97 Изтегли документ с име "Протокол 26.02.2018.pdf"
Протокол 30.11.2017.pdf 102 Изтегли документ с име "Протокол 30.11.2017.pdf"
Протокол 30.10.2018.pdf 94 Изтегли документ с име "Протокол 30.10.2018.pdf"
Протокол 30.10.2019.pdf 108 Изтегли документ с име "Протокол 30.10.2019.pdf"
заповед кризисен щаб.pdf 86 Изтегли документ с име "заповед кризисен щаб.pdf"
 1. националния щаб... - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене