Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район

Дата на публикуване: 02.10.2019 14:25
 Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.06.2018 г. в гр. Банско


Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.06.2018 г. в гр. Банско

 ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014–2020 г.) за 2017 година

 HERACLEA SINTICA града на македонските царе

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 г.

 Междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на софийска област 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 (1)

 Напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 (2)

 Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПДУ 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПДУ

 Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПОС 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПОС

 Напредък в изпълнението на ОПРЧС 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПРР 2014-2020

 Напредък в изпълнението на ОПТИИ 2014-2020

 Перспективи за развитието на туризма

 Перспективи за развитието на туризма - Община Банско

 Перспективи за развитието на туризма - Община Петрич

 Правила за защита на личните данни


 1. т на Югозападен район... - Текуща страница
 2. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
 3. Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в гр. Разлог
 4. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
 5. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.
 6. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.
 7. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
 8. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
 9. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
 10. Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
 11. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
 12. Заседание на Регионалния съвет за развитие 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
 13. Регионален план за развитие на Югозападен район - 2014 - 2020 г.
 14. Заседание на Регионалния съвет за развитие 02 декември - 04 декември 2015 г
 15. Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
 16. Заседание на Регионалния съвет за развитие 20 април - 22 април 2016 г.
 17. Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
 18. Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.
 19. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
 20. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25 - 26 октомври 2017 г.

Търсене