Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.

Дата на публикуване: 29.09.2016 14:59

/assets/baneri/download-pdf.png Протокол №33 от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 08 септември - 09 септември 2016 г. в община Разлог

          Материали от заседание на РСР на ЮЗР, прооведено на  08 септември - 09 септември 2016 г. в гр. Разлог:

/assets/baneri/word-doc-icon.png Професионалното образование и обучение чрез работа (дуална система на обучение)
/assets/baneri/ppt-icon.pngОбучението чрез работа (дуално обучение) в стратегията за развитие на ПОО в Р България за периода 2015-2020 г.
/assets/baneri/word-doc-icon.png Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие за 2017 г.
/assets/baneri/ppt-icon.pngЗаконът за предучилищното и училищното образование и предизвикателствата пред училищата, детските градини, РУО, общинските и областните администрации
/assets/baneri/ppt-icon.pngАктуални промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита
/assets/baneri/ppt-icon.pngSiBILA: Модел за оценка на въздействието от ЕСИФ върху основни макроикономически показатели на национално ниво
/assets/baneri/word-doc-icon.pngПредучилищно образование
/assets/baneri/ppt-icon.pngПравилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
/assets/baneri/ppt-icon.pngНаредба за схемите за пространствено развитие


 1. Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г. - Текуща страница
 2. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
 3. Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в гр. Разлог
 4. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
 5. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
 6. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.
 7. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.
 8. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
 9. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
 10. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
 11. Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
 12. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
 13. Заседание на Регионалния съвет за развитие 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
 14. Регионален план за развитие на Югозападен район - 2014 - 2020 г.
 15. Заседание на Регионалния съвет за развитие 02 декември - 04 декември 2015 г
 16. Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
 17. Заседание на Регионалния съвет за развитие 20 април - 22 април 2016 г.
 18. Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
 19. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
 20. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25 - 26 октомври 2017 г.

Търсене