Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.

Дата на публикуване: 11.01.2017 18:16
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр.Банско

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр. Банско

Възможности за финасиране на проекти за администрации и бизнеса
Електронни административни услуги на община Радомир
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 ЮЗР
Изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ ЮЗР
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 ЮЗР
Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 ЮЗР
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ЮЗР
Програма Хоризонт 2020
Програми за ЕТС ЮЗР
Процедура Независим живот
Четвърта процедура за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

 1. на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.... - Текуща страница
 2. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
 3. Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в гр. Разлог
 4. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
 5. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
 6. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.
 7. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.
 8. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
 9. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
 10. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
 11. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
 12. Заседание на Регионалния съвет за развитие 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
 13. Регионален план за развитие на Югозападен район - 2014 - 2020 г.
 14. Заседание на Регионалния съвет за развитие 02 декември - 04 декември 2015 г
 15. Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
 16. Заседание на Регионалния съвет за развитие 20 април - 22 април 2016 г.
 17. Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
 18. Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.
 19. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
 20. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25 - 26 октомври 2017 г.

Търсене