Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.

Дата на публикуване: 29.07.2016 13:09
/assets/baneri/download-pdf.png Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в община Разлог


          Материали от заседание на РСР на ЮЗР, прооведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог:

/assets/baneri/download-pdf.png Ползи от използване на Строително-информационното моделиране
/assets/baneri/ppt-icon.png Първа покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-Б „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
/assets/baneri/word-doc-icon.png Представяне на добри практики за използване на минералните води за развитие на СПА туризма и подобряване на енергийната ефективност
/assets/baneri/ppt-icon.png Община Сандански – комплексно използване на минерални води
/assets/baneri/ppt-icon.png Предвидени за рехабилитация през 2016 г. пътища от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа, на територията на Югозападен район
/assets/baneri/ppt-icon.png Налични ресурси и възможности за пълноценно използване на минерални води в Югозападен район
/assets/baneri/ppt-icon.png Възможности за развитие на здравен туризъм в Югозападен район на България
/assets/baneri/ppt-icon.png Втора покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
/assets/baneri/ppt-icon.png „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД

 1. Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г. - Текуща страница
 2. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
 3. Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в гр. Разлог
 4. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
 5. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
 6. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.
 7. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.
 8. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
 9. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
 10. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
 11. Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
 12. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
 13. Заседание на Регионалния съвет за развитие 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
 14. Регионален план за развитие на Югозападен район - 2014 - 2020 г.
 15. Заседание на Регионалния съвет за развитие 02 декември - 04 декември 2015 г
 16. Заседание на Регионалния съвет за развитие 20 април - 22 април 2016 г.
 17. Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
 18. Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.
 19. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
 20. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25 - 26 октомври 2017 г.

Търсене