ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОПОДАВАНЕТО В ОБЩИНА ПЕРНИК

16.12.2019 г. /понеделник/
16.12.2019
Уважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 134 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 16.12.2019 Г. Район Радомир Днес 16.12.2019г ще се извършват текущи ремонтни дейности в гр.Радомир кв.Върба поради което ще бъде нарушено водоснадбяването до отстраняване на авариите. ... Публикувано на: 16.12.2019, 11:17:04   Район Мошино Днес 16.12.2019г. ще се извършват ремонтни...

11.12.2019 г. /сряда/
11.12.2019
Уважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 290 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.Уважаеми потребители на кв.Църква, >Уведомяваме Ви, че днес 10.12. 2019г. - Водоподаване към потребителите във високите части ще има от 11.00ч. до 16.00ч. В 12.15 е покрита и се е водоснабдила цялата висока част на...

10.12.2019 г. /вторник/
10.12.2019
Уважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 4 320 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 10.12.2019 г. Район Могиличе Днес 10.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности на ул.Ален мак 57 , поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите. ... Публикувано на: 10.12.2019, 08:53:28   Район Църква Днес 10.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в кв....

09.12.2019 г. /понеделник/
09.12.2019
Уважаеми абонати,Уведомяваме Ви,че днес 09.12.2019г. строителна фирма изпълняваща ремонтни тротоарни дейности, поради невнимание е премахнала пожарен хидрант на пресечкта на ул."Граово" и ул."Ловеч". Поради тази причина при пускане на водата по режим от 17.00ч., е предизвикана голяма авария, която е наложила незабавното спиране на водоподаването към ЦГЧ Перник, кв.Радина чешма, кв.Стара чешма, с.Мещица, с.Витановци. Аварийните ни екипи са започнали веднага работа,която ще продължи и в утрешния ден - 10.12.2019г. до възстановяване на нарушения водопровод. Ръководството уведомява, че от ремонтните дейности ще бъде нарушено водоснабдяването на 10.12.2019г и в кв.Църква, кв.Могиличе, кв.Калкас,гр.Батановци и в други части на града. Очаква се пълно...

06.12.2019 г. /петък/
06.12.2019
Уважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 451 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 06.12.2019 г. Район Църква Днес 06.12.2019 г. ще се извършват ремонтни дейности в с. Рударци, ул. Ерма 30; с. Рударци, ул. Св. Кирил и Методий и с. Д.Драгичево, ул. Н. Вапцаров 41, поради...

05.12.2019 /четвъртък/
05.12.2019
Уважаеми потребители на кв. Църква,Уведомяваме Ви, че днес 05.12.2019 г. поради възникнала повреда на довеждащия водопровод през местността Църковска кория, обявеният на сайта на ВиК режим не може да се спази. В момента се работи по отстраняване на проблема. Наред с това, ще се изгради и допълнителна връзка на ул.“Трайко Живков“ с цел възстановяване на нормалното водоподаване на високите части на кв. Църква в рамките на работния ден.От РъководствотоУважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 484 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г....

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия