ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОПОДАВАНЕТО В ОБЩИНА ПЕРНИК

06.12.2019 г. /петък/
06.12.2019
Уважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 451 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 06.12.2019 г. Район Църква Днес 06.12.2019 г. ще се извършват ремонтни дейности в с. Рударци, ул. Ерма 30; с. Рударци, ул. Св. Кирил и Методий и с. Д.Драгичево, ул. Н. Вапцаров 41, поради...

05.12.2019 /четвъртък/
05.12.2019
Уважаеми потребители на кв. Църква,Уведомяваме Ви, че днес 05.12.2019 г. поради възникнала повреда на довеждащия водопровод през местността Църковска кория, обявеният на сайта на ВиК режим не може да се спази. В момента се работи по отстраняване на проблема. Наред с това, ще се изгради и допълнителна връзка на ул.“Трайко Живков“ с цел възстановяване на нормалното водоподаване на високите части на кв. Църква в рамките на работния ден.От РъководствотоУважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 484 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г....

04.12.2019 г. /сряда/
04.12.2019
Уважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 517 800 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 04.12.2019 г. Район Църква Днес 04.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в с.Кладница ул.Москва и кв Църква-обход на СК поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняването на авариите. ... Публикувано на: 04.12.2019, 09:26:23 Район Могиличе Днес 04.12.2019г....

03.12.2019 г. /вторник/
03.12.2019
Важно за живущите в с. Мещица и с. Витановци!Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че при така наложения режим, възникват многобройни аварии и невъзможност да се резервира вода в резервоар Радина чешма. Поради тази причина с.Мещица и с.Витановци днес 03.12.2019г. няма да получат вода, както е по обявения режимен график от резервоар Радина чешма, а ще останат на захранване единствено от собствените водоизточници.При първа възможност да се резервира вода в захранващия резервоар Радина чешма, ще бъде възстановено водоподаването за двете села от резервоара.От РъководствотоГрафик за „Стомана Индъстри“ АД за питейно-битови нужди!Ръководството на „ВиК“ Перник обявява график за водоподаване за питейно-битови нужди на фирма...

02.12.2019 г. /понеделник/
02.12.2019
График за „Стомана Индъстри“ АД за питейно-битови нужди!Ръководството на „ВиК“ Перник обявява график за водоподаване за питейно-битови нужди на фирма „Стомана Индъстри“ АД, в сила от 02.12.2019г.- Водоподаване към „Стомана Индъстри“ АД: от 13.00ч. до 23.00ч.- Преустановяване на водоподаването към „Стомана Индъстри“ АД: от 23.00ч. до 13.00ч.Водоподаването към „Стомана Индъстри“ АД за промишлени нужди от яз.Студена е преустановено. Предприятието използва собствени водоизточници.От РъководствотоГрафик за „Стомана Индъстри“ АД за питейно-битови нужди!Ръководството на „ВиК“ Перник обявява график за водоподаване за питейно-битови нужди на фирма „Стомана Индъстри“ АД, в сила от 02.12.2019г.- Водоподаване към „Стомана Индъстри“ АД: от 13.00ч. до 23.00ч.- Преустановяване на...

29.11.2019 г. /петък/
29.11.2019
Уважаеми потребители,Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 462 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена. Ръководството на „ВиК“ Перник обявява график за водоподаване на фирма „Стомана Индъстри“ АД, в сила от 29.11.2019 г. - Водоподаване към „Стомана Индъстри“ АД: от 08.00 ч. до 13.00 ч. и от 20.00...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия