ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОПОДАВАНЕТО В ОБЩИНА ПЕРНИК
06.12.2019 г. /петък/
06.12.2019
Уважаеми потребители,

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 451 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 06.12.2019 г.

Район Църква

ремонтни дейностиДнес 06.12.2019 г. ще се извършват ремонтни дейности в с. Рударци, ул. Ерма 30; с. Рударци, ул. Св. Кирил и Методий и с. Д.Драгичево, ул. Н. Вапцаров 41, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняването на авариите.

... Публикувано на: 06.12.2019, 10:09:53
Район Радомир

ремонтни дейностиДнес 06.12.2019 г. ще се извършват текущи ремонтни дейности в гр. Радомир кв. Върба и с. Старо село, поради което ще бъде нарушено водоснадбяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.12.2019, 10:08:06
Район Мошино

ремонтни дейностиДнес 06.12.2019 г. ще се извършват ремонтни дейности в райна при болница Р. Ангелова, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.12.2019, 10:07:17
Район Могиличе

ремонтни дейностиДнес 06.12.2019 г. ще се извършват ремонтни дейности в кв. Монте Карло при м-н Анабела и ул. Добруджа, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.12.2019, 10:02:42
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия