ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОПОДАВАНЕТО В ОБЩИНА ПЕРНИК
10.12.2019 г. /вторник/
10.12.2019
Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 4 320 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.


РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 10.12.2019 г.


Район Могиличе

ремонтни дейностиДнес 10.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности на ул.Ален мак 57 , поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 10.12.2019, 08:53:28
 
Район Църква

ремонтни дейностиДнес 10.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в кв. Църква ул. Ракитовец 15 и ул. Мануш Войвода;с. Г. Драгичево ул. Бор 3 и с. Кралев дол , поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняването на авариите.

... Публикувано на: 10.12.2019, 08:52:01
 
Район Мошино

ремонтни дейностиДнес 10.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в Проучване бл. 5 и с. Люлин , поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 10.12.2019, 08:48:08
 
Район Радомир

ремонтни дейностиДнес 10.12.2019г ще се извършват текущи ремонтни дейности в с.Долна Диканя и с.Владимир , поради което ще бъде нарушено водоснадбяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 10.12.2019, 08:45:55

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия