ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОПОДАВАНЕТО В ОБЩИНА ПЕРНИК
05.12.2019 /четвъртък/
05.12.2019
Уважаеми потребители на кв. Църква,

Уведомяваме Ви, че днес 05.12.2019 г. поради възникнала повреда на довеждащия водопровод през местността Църковска кория, обявеният на сайта на ВиК режим не може да се спази. В момента се работи по отстраняване на проблема. Наред с това, ще се изгради и допълнителна връзка на ул.“Трайко Живков“ с цел възстановяване на нормалното водоподаване на високите части на кв. Църква в рамките на работния ден.

От Ръководството

Уважаеми потребители,

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз. Студена е 4 484 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. и Протокол от 31.10.2014 г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.


РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - 05.12.2019 г.

Район Могиличе

ремонтни дейностиДнес 05.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности на ул."Селимица" и кв.Монте Карло, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 05.12.2019, 09:43:57
Район Радомир

ремонтни дейностиДнес 05.12.2019г ще се извършват текущи ремонтни дейности в с.Долна Диканя и с.Старо село поради което ще бъде нарушено водоснадбяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 05.12.2019, 09:35:54
Район Църква

ремонтни дейностиДнес 05.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в кв.Църква, ул."Трайко Живков" и Църковска кория, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняването на авариите.

... Публикувано на: 05.12.2019, 09:32:41
Район Мошино

ремонтни дейностиДнес 05.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в кв.Твърди ливади, бл.46 и с.Люлин, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 05.12.2019, 09:31:50
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия