Нормативни актове

Дата на публикуване: 14.04.2016 11:44

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


Наименование Брой тегления
Административнопроцесуален кодекс.pdf 131 Изтегли документ с име "Административнопроцесуален кодекс.pdf"
Закон за административните нарушения и наказания.pdf 98 Изтегли документ с име "Закон за административните нарушения и наказания.pdf"
Закон за администрацията.pdf 107 Изтегли документ с име "Закон за администрацията.pdf"
Закон за достъп до обществена информация.pdf 115 Изтегли документ с име "Закон за достъп до обществена информация.pdf"
Закон за държавната собственост.pdf 101 Изтегли документ с име "Закон за държавната собственост.pdf"
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf 100 Изтегли документ с име "Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf"
Закон за електронното управление.pdf 105 Изтегли документ с име "Закон за електронното управление.pdf"
Закон за защита на класифицираната информация.pdf 100 Изтегли документ с име "Закон за защита на класифицираната информация.pdf"
Закон за защита на личните данни.pdf 103 Изтегли документ с име "Закон за защита на личните данни.pdf"
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf 102 Изтегли документ с име "Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf"
Закон за обществените поръчки.pdf 111 Изтегли документ с име "Закон за обществените поръчки.pdf"
Закон за общинската собственост.pdf 97 Изтегли документ с име "Закон за общинската собственост.pdf"
Закон за отговорността на държавата и об.pdf 67 Изтегли документ с име "Закон за отговорността на държавата и об.pdf"
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf 78 Изтегли документ с име "Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf"
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf 111 Изтегли документ с име "Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf"
Закон за регионалното развитие.pdf 91 Изтегли документ с име "Закон за регионалното развитие.pdf"
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 108 Изтегли документ с име "Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf"
Закон за устройство на територията.pdf 142 Изтегли документ с име "Закон за устройство на територията.pdf"
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf 129 Изтегли документ с име "Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf"
Изборен кодекс.pdf 143 Изтегли документ с име "Изборен кодекс.pdf"
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf 82 Изтегли документ с име "Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf"
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf 107 Изтегли документ с име "Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf"
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 100 Изтегли документ с име "Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf"
Устройствен правилник на областните администрации.pdf 115 Изтегли документ с име "Устройствен правилник на областните администрации.pdf"

Търсене