Нормативни актове

Дата на публикуване: 14.04.2016 11:44

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


Наименование Брой тегления
Административнопроцесуален кодекс.pdf 394 Изтегли документ с име "Административнопроцесуален кодекс.pdf"
Закон за административните нарушения и наказания.pdf 346 Изтегли документ с име "Закон за административните нарушения и наказания.pdf"
Закон за администрацията.pdf 329 Изтегли документ с име "Закон за администрацията.pdf"
Закон за достъп до обществена информация.pdf 400 Изтегли документ с име "Закон за достъп до обществена информация.pdf"
Закон за държавната собственост.pdf 318 Изтегли документ с име "Закон за държавната собственост.pdf"
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf 567 Изтегли документ с име "Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf"
Закон за електронното управление.pdf 342 Изтегли документ с име "Закон за електронното управление.pdf"
Закон за защита на класифицираната информация.pdf 315 Изтегли документ с име "Закон за защита на класифицираната информация.pdf"
Закон за защита на личните данни.pdf 320 Изтегли документ с име "Закон за защита на личните данни.pdf"
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf 319 Изтегли документ с име "Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf"
Закон за обществените поръчки.pdf 702 Изтегли документ с име "Закон за обществените поръчки.pdf"
Закон за общинската собственост.pdf 332 Изтегли документ с име "Закон за общинската собственост.pdf"
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf 287 Изтегли документ с име "Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf"
Закон за отговорността на държавата и об.pdf 256 Изтегли документ с име "Закон за отговорността на държавата и об.pdf"
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf 346 Изтегли документ с име "Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf"
Закон за регионалното развитие.pdf 340 Изтегли документ с име "Закон за регионалното развитие.pdf"
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 329 Изтегли документ с име "Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf"
Закон за устройство на територията.pdf 404 Изтегли документ с име "Закон за устройство на територията.pdf"
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf 368 Изтегли документ с име "Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf"
Изборен кодекс.pdf 406 Изтегли документ с име "Изборен кодекс.pdf"
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf 284 Изтегли документ с име "Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf"
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf 353 Изтегли документ с име "Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf"
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 332 Изтегли документ с име "Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf"
Устройствен правилник на областните администрации.pdf 371 Изтегли документ с име "Устройствен правилник на областните администрации.pdf"

Търсене