Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Дата на публикуване: 14.04.2016 11:52
 

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 1, 2, 3 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Перник

     Политически кабинет      

Заместик областен управител

Иво Иванов

Подадена пред Министерския съвет

                                Администрация                      Вх. № и дата

Главен секретар

Цветана Пиралкова

51/05.12.2014г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Обща администрация

Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Директор

Мариана Михайлова

50/02.12.2014г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен счетоводител

Юлиана Арнаудова

64/04.05.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши специалист ПРДКД

Ана Момъкова

77/07.11.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Специализирана администрация

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Директор

Изабела Борисова

82/05.07.2017г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен юрисконсулт

Елена Иванова

55/08.01.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт „Административен контрол”

Биляна Лазова

26/10.01.2011г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Старши експерт
„Регионално развитие”

Диана Кирилова

58/16.01.2015 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
"Регионално развитие"

Ваня Банкова

86/06.12.2017г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
"Регионално развитие"

Марчела Василева

73/12.07.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Държавна собственост”

Бистра Тодорова

33/02.04.2012 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Държавна собственост”

Боряна Сандова

01/15.11.2008 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
„Държавна собственост”

Иглика Мартинова

06/15.12.2008 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Забележка:Декларациите на служителите от Областна администрация Перник са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Перник и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Последна промяна от Вторник, 11 декември 2017г. 15:20 ч.Търсене