6.11 Паметник-костница „Слишовска могила“ с. Слишовци, общ. Трън

Дата на публикуване: 26.03.2019 11:02 
Анкетна карта № 111.

Наименование

Паметник-костница „Слишовска могила“

2.

Местоположение

с. Слишовци

3.

Точно място, на което се намира

УПИ, паметник-костница „Слишовска могила“, по ПУП на с. Слишовци, одобрен със Заповед № 3293/31.05.1971 г., 500 м. южно от центъра на с. Слишовци

4.

Какъв е паметника

Паметник-костница на загиналите антифашисти 1923 – 1944 г. и военнослужещи в БА през Втората световна война 1944 – 1945 г.

5.

Размери, описание

Застроена площ – 128 кв. м.; макс. Вис. – 38 м. Паметник-костница с правоъгълна форма в основата си. В приземния етаж – обособено помещение за тленните останки на загиналите. Във фоайето на приземния етаж е поставен „вечен огън“. Върху плочата на надземния етаж е монтирана бронзова фигура на партизанин. Във височина има пирамидална форма, завършва с висок 10 м. пилон, на който е поставена петолъчка. На лицевата част са монтирани 18 бр. мраморни плочи с имената на 266 загинали.

6.

От какъв материал е направен

Укрепена зидана конструкция от плътни тухли, стоманобетонни колони в ъглите на високата част и стоманобетонни греди на всяко ниво. Във вътрешността на високата част е развита стоманобетонна стълба с междинни стълбищни площадки. Паметникът е изпълнен с външна облицовка от т.нар. лешниковски камък.

7.

Проектант и изпълнител

Няма данни

8.

Дата на откриване

1972 г.

9.

Чия собственост е паметникът и земята, на която се намира

Публична общинска собственост на Община Трън, Акт № 97/31.03.2011 г.

10.

Какво събитие увековечава

Антифашистката съпротива в Трънския край 1923 – 1944 г. и участието на Българската армия във Втората световна война 1944 – 1945 г.

11.

Кога се чества паметникът и с какво мероприятие

Няма данни

12.

Надписи на паметника

18 бр. мраморни плочи с имена, месторождение, година на раждане на смърт на 266 загинали.

13.

 

Списък на убитите

Вж. приложение 1

14.

Снимка

26 бр. /вж. приложение 3/

15.

Състояние/описание/

Паметникът е изоставен в продължение на десетки години и в следствие на липсата на текуща поддръжка и влиянието на атмосферните процеси са констатирани редица повреди, особено в обсега на площадката около паметника. На места са изпадали облицовъчните плочи, има повреди по строителната конструкция, причинени от появила се растителност, периодично редуване на навлажняване, замръзване и изсъхване на материала. Актуалното състояние на конструкцията на паметника като цяло е добро, ако се отчете липсата на поддръжка и неблагоприятното въздействие на атмосферните влияния. Без предприемане на неотложни мерки за осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на обекта бъдещето на паметника е под въпрос.

 Списък на загиналите антифашисти в Трънския край през Втората световна война 1944 – 1945 г., чийто имена са гравирани на мраморните плочи на паметник-костница „Слишовска могила“
 
 1. Дичо Петров Таков – подпоручик, р. 1919 г., с. Проглед, Асевоградска околия, 1-ви военен партизански батальон „Христо Ботев“, загинал на 23.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 112, л. 42
 2. Иван Стоянов Гарванов – подофицер, р. 1911 г., Перник, партизански отряд, загинал на 20.03.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 15
 3. Евлоги Йорданов Агайн – партизанин, р. 1911 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 20.03.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52
 4. Стефан Рангелов Цветанов – четен командир, р. 1922 г. с. Рани луг, Трънска околия, Трънски партизански отряд, загинал на 7.09.1943 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 235
 5. Евтим Рангелов Веселинов – полковник, р. 1916 г., с. Еловица, Трънска околия, 2-ри гвардейски народоосвободителен полк, загинал на 2.11.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 240
 6. Асен Крумов Агайн – партизанин, р. 1923 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 20.03.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52
 7. Димитър Таков Митов – партизанин, р. 1919 г., с. Ярловци, Трънска околия, батальон „Левски“, загинал на 23.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 248
 8. Франк Томпсън – майор, р. 1920 г. във Великобритания, загинал 1944 г.
 9. Александър Стоилов Маджарски – партизанин, р. 1910 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 05.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52
 10. Александър Стоилов Стойков – редник, р. 1915 г., с. Студена, Пернишка околия, 1-ва Софийска народоосвободителна бригада „Славчо Трънски“, загинал на 18.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 18
 11. Благой Деянов Гебрев – партизанин, р. 1917 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 17.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52
 12. Богдан Митов Ангелов –редник, р. 1906 г., с. Долна Секирна, Брезнишка околия, загинал на 17.08.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 115, л. 32 а
 13. Борислав Киров Стоянов – р. 1924 г., с. Студена, Пернишка околия, партизанска част, загинал на 26.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 15
 14. Боян Станков Христов – четен командир, р. 1927 г., с. Лешниковци, Трънска околия, бригада „Чавдар“, загинал на 16.04.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 231
 15. Васил Видинов Стойков – ефрейтор, р. 1911 г., с. Студена, Пернишка околия, с. Студена, Пернишка околия,1-ва Софийска народоосвободителна бригада „Славчо Трънски“, загинал на 09.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 18
 16. Васил Драгоманов Йонев – партизанин, р. 1924 г., с. Ярловци, Трънска околия, Трънски партизански отряд, загинал на 10.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 248
 17. Владимир Борисов Георгиев /Кираджиев/ - редник, р. 1923 г., с. Чуковец, Радомирска околия, загинал на 30.10.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 83
 18. Владимир Георгиев Гълъбов – редник, р. 1915 г., с. Несла, Годечка околия, Трънски отряд „Славчо Трънски“, безследно изчезнал 1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 115, л. 66
 19. Владимир Миланов Мачков – подпоручик, р. 1911 г., с. Жедна, Радомирска околия, 2-ри гвардейски пехотен полк, 2-ра рота, загинал на 30.10.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 56
 20. Георги Йорданов Комарджанов /Комръжанов/ - редник, р. 1911 г., с. Студена, Пернишка околия, 1-ва Софийска народоосвободителна бригада „Славчо Трънски“, загинал на 09.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 18
 21. Давидко Сотиров Тасков – редник, р. 1921 г., с. Дебели Лаг, Радомирска околия, 1-ва дивизионна тежкокартечна дружина, загинал на 17.04.1942 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 45
 22. Данаил Ив. Танев – партизанин, р. 1917 г., р. с. Калкас, Пернишка околия, 1-ва Софийска партизанска бригада, загинал на 03.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 16
 23. Делчо Захариев Йосифов – партизанин, р. 1921 г., с. Ярловци, Трънска околия, батальон „Левски“, загинал на 23.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 248
 24. Димитър Петров Миленков – редник, р. 1914 г., с. Земен, Новоселска околия, отряд „Чавдар“, загинал на 04.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 115, л. 236а
 25. Димитър Станимиров Ненков – редник, р. 1918 г., с. Елов дол, Радомирска околия, партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 22.08.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 54
 26. Димитър Стоянов Цветков – редник, р. 1913 г., с. Илинденци, Светиврачка околия, партизански отряд, загинал на 15.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 96
 27. Драган Гюров Миленков – партизанин, р. 1908 г., с. Банкя, Трънска околия, партизански отряд на Денчо Знеполски, загинал на 30.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 209
 28. Евтим Методиев Миланов /Балканджийски/ - р. 1924 г., Перник, партизански отряд, загинал на 16.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 15
 29. Захари Христов Величков – редник, р. с. Видрар, Трънска околия, Трънски партизански отряд, загинал на 05.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 213
 30. Цветанка Живкова Велева – р. 1928 г., Перник, партизански отряд, загинала на 15.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 15
 31. Цветко Тодоров Иванов – подпоручик, р. 1917 г., с. Ярловци, Трънска околия, 1-ви гвардейски пехотен полк „Владо Тричков“, загинал на 04.11.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 248
 32. Стоил Алексов Доколенков – партизанин, р. 1924 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 13.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52
 33. Стоян Гюров Станков – четен командир, р. 1920 г., с. Милославци, Трънска околия, Трънски партизански отряд, безследно изчезнал май 1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 236
 34. Стоян Н. Лепоев – ефрейтор, р. 1913 г., с. Ковачевци, Радомирска околия, партизански отряд на Славчо Трънски, загинал на 10.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 62
 35. Стоян Миланов Цветков – партизанин, р. 1921 г, Перник, 1-ва Софийска партизанска бригада, загинал на 03.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 16
 36. Станимир Иванов Динев – редник, р. 1917 г., с. Габров дол, Брезнишка околия, 2-ри народоосвободителен полк, загинал на 16.09.1945 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 115, л. 27
 37. Павел Александров Тренев – кандидат-подофицер, р. 1918 г., Радомир, 2-ри гвардейски пехотен полк, 2-ра рота, загинал на 30.10.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 75
 38. Панчо Крумов Доколенков – партизанин, р. 1925 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 05.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52
 39. Петър Асенов Георгиев – комисар, р. 1910 г., с. Ездемирци, Трънска околия, партизански отряд „Славчо Трънски“, загинал на 06.06.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 223
 40. Райчо Несторов Кузманов – четен командир, р. 1918 г., с. Лешниковци, Трънска околия, Трънски партизански отряд, загинал на 25.08.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 231
 41. Милан Лазов Качов – партизанин, р. 1923 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 15.08.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52
 42. Никола Борисов Стоичков – кандидат-подофицер, р. 1925 г., с. Габров дол, Брезнишка околия, 2-ри народоосвободителен гвардейски полк, 2-ра рота, загинал на 30.10.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 115, л. 27
 43. Кирил Янев Ценев – партизанин, р. 1920 г., с. Кладница, Софийска околия, партизански отряд „Чавдар“, загинал на 24.05.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 166 а
 44. Йона Петров Паунов – партизанин, р. 1906 г., с. Главановци, Трънска околия, Трънски партизански отряд, загинал на 25.08.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 216
 45. Кала Михайлов Иванов – партизанин, р. 1918 г., с. Ярловци, Трънска околия, Трънски партизански отряд, загинал на 29.07.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 248
 46. Кирил Димитров Галев – подофицер, р. 1921 г., с. Чуковец, Радомирска околия, 2-ри гвардейски пехотен полк, 2-ра рота, загинал на 30.10.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 83
 47. Иван Димитров Стойнев – подпоручик, р. 1921 г., с. Ярджиловци, Пернишка околия, 3-ти ударен гвардейски полк, 6-та рота, загинал на 30.10.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 21
 48. Иван Георгиев Лесев – редник, р. 1921 г., с. Кондофрей, Радомирска околия, 13-ти пехотен Рилски полк, загинал на 23.04.1945 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 63
 49. Иван Лазаров Кърмиджанов – партизанин, р. 1923 г., с. Друган, Радомирска околия, Радомирски партизански отряд „Георги Димитров“, загинал на 08.07.1944 г. - ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 52

 

 

 


 1. 6.11 Паметник-костница „Слишовска могила“ с. Слишовци, общ. Трън - Текуща страница
 2. 4.28. Паметник на Загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Студена
 3. 6.5. Вьзпоменателни надписи, венец и орден за храброст за воините от 1912-1913 г. , 1915-1918 г.
 4. Регистър на военните паметници в област Перник
 5. 4.29. ПАМЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВАКЛИН ЦЕРКОВСКИ 1858-1917 г., КВАРТАЛ ЦЪРКВА
 6. 6.10. Паметник на падналите за свободата на народа, с. Долна Мелна, община Трън
 7. 5.23. Паметник на загиналите във войните 1912 - 1913; 1915-1918 и 1941-1945 год.
 8. 6.6. В памет на загиналите ярловчани във войните от 1912-1913 г. и 1914-1918 г.
 9. 6.7. Загинали през 1912 - 1918 г. от с. Парамун
 10. 6. Военни паметници в община Трън
 11. 6.8. Паметник на загиналите през войните 1885 -1945
 12. 6.4. Сръбско - българската война 1885 г. и в памет на Пети пехотен Дунавски полк
 13. 6.3. Възпоменателни плочи на загиналите от гр. Трьн 1912 – 1918г.
 14. 6.1. В памет на загиналите вуканчани 1912-1913г. , 1915-1918г. , 1944-1945 г.
 15. 5.22. Паметник на Загинали за Родината от с. Поцърненци, Радомир
 16. 5.21. Паметник на капитан Мирчо Христов, гр. Радомир
 17. 5.20. Паметник на полковник Евтим Рангелов, гр. Радомир
 18. 5.19. Паметник на Никола Корчев, гр. Радомир
 19. 5.18. Паметник на загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945 год.
 20. 5.17. Паметник - мраморна плоча на загиналите във войните 1912-1918 и 1945 год.
 21. 5.16. Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945г. от с. Чуковец
 22. 5.15. Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945 год. с. Дебели лаг
 23. 5.14. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война с. Долна Диканя
 24. 5.12. Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945 год.
 25. 5.11. Загиналите във войните 1912-1918 год. и 1941-1945 год., и безследно изчезналите
 26. 5.10. Паметник на загиналите в Отечествената война1944-1945 год.
 27. 5.4. Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918, Отечествената война и при изпълнение на служебния си дълг
 28. 5.3. Паметник на подпоручик Константин Цанков
 29. 5.2. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 год.
 30. 5.1. Паметник на загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 год.
 31. 4.27. Паметник на загиналите жители през войните - с. Драгичево
 32. 4.26.Военен паметник на загиналите жители на селата Райлово и Църнел във войните - с. Люлин
 33. 4.25. Паметна плоча на сградата на старото кметство в гр. Батановци
 34. 4.24. Паметник на Загиналите в Балканската и Междусъюзническата война намиращ се в гр. Батановци
 35. 4.23. Паметна плоча на Загиналите за родината от с. Бела вода, околия Радомирска 1912-1913, 1915-1918 г.
 36. 4.22. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
 37. 4.21. Паметник в памет на загиналите във войните - 1912-1913,1915-1945г., с. Боснек
 38. 4.20. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Черна гора, община Перник
 39. 4.19. Паметник в памет на убитите и загинали герои от с. Църква за родината 1912-1913, 1915-1918г.
 40. 5.13. Паметник на загиналите във Балканската и Първата световна войни
 41. 4.18. Паметник на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г., с. Дивотино
 42. 4.17. Морена на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Драгичево
 43. 4.11. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Мещица
 44. 4.10. Паметна плоча - 26 пехотен пернишки полк във войните 1912-1913 и 1915-1918 години., гр. Перник
 45. 4.9. Паметник на летец-изтребителя поручик Димитър Попов
 46. 4.8. Паметник на граничара мл.лейтенант Вергил Ваклинов, загинал на 02.07.1953 г.
 47. 4.7. Паметници на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918 г., 1944-1945 г., с. Расник
 48. 4.6. Паметни плочи на загиналите за родината 1912-1913, 1915-1918 г., с. Студена
 49. 4.5. Паметна плоча на загинали за родината от с. Велковци, Брезнишко 1912-1913 г.
 50. 4.4. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945г., с. Вискяр
 51. 4.3. Паметна плоча на загиналите във войните 1913-1918, 1944-1945 г., с. Витановци
 52. 3.13. Паметник - костница в памет на падналите герои от с.Егълница през Великите войни 1912-1913г.
 53. 3.12. Паметник - костница в памет на опълченците от с.Калище участници в Руско-турската освободителна война 1877-1878г.
 54. 3.11. Паметник - костница в памет на загиналия летец поручик Георги Кюмюрджиев
 55. 3.5. Паметник - костница на загинал герой от XІІІ пехотен рилски полк Стоян Зарев Петров
 56. 3.4. Паметник - костница на падналите герои от войната 1912-1918г.
 57. 3.3. Паметник - костница в памет на убитите и починали сирищничани във войните 1912-1918г.
 58. 3.2. Паметник - костница в памет на убитите герои през войните 1912-1944г.
 59. 3.1. Паметник - костница в памет на загиналите за Родината от 1912, 1913, 1915, 1918г.
 60. 2.14. Паметник на загиналите за Родината от с.Беренде, Радомирско
 61. 2.13. Поклон борци за обединението, ще ви следим - с. Блатешница
 62. 2.12. В памет на падналите герои от Дивлянската община загинали за отечеството през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Въздигнат по инициатива на подзапасните подофицери
 63. 2.11. Паметник за слава на героите загинали за свободата на поробените народи от фашизма
 64. 2.10. Паметник на героите от войните
 65. 3.6. Паметник - костница на загиналите воини от с. Лобош през Освободителната и Междусъюзническата война (1912 – 1913) и (1915 - 1918г.) и загиналите в Отечествената война 1941 – 1945 г.
 66. 2.9. Паметник на подофицера Иван Иванчов от гранични войски на 21 г. убит 1948г. и подофицера Йордан Стоянов на 28 г. от 13 пехотен полк на 26.Х.1944 г. загинал като боец за родината при Страцин
 67. 2.8. Работници от фабриката , загинали в Отечествената война по фронтовете в бивша Югославия
 68. 2.7. Паметник в памет на загиналите във войните 1912-1918 г. и 1941-1945 г.
 69. 2.6. Паметник на загиналите във войните 1913 – 1918 г.
 70. 2.5 Загинали през Отечествената война родени в с.Пещера, обл.Софийска
 71. 2.4. Паметник увековечаващ героизма на убитите, паднали в жертва за национална свобода
 72. 2.3. Убити за България 1913 – 1918 г.
 73. 2.2. На загиналите за Родината – вечна слава
 74. 2.1. Загинали за Родината от Земенска община
 75. 1.9. Паметник на героите от 2-ри пехотен Струмски полк, загинали в Сръбско-българската война – 1885 г.
 76. 5.9. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 год.
 77. 5.8. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1915 и 1944-1945 год.
 78. 1.7. Паметник на загиналите във войните / 1912 – 1913 г., 1915 – 1918 г./ войници и офицери
 79. 1.6. Паметник на загиналите в Отечествената война и на загиналите борци против фашизма и капитализма
 80. 1.5. Паметник на загиналите във войните /1912-1918 г./ и /1944-1945 г./, с. Горно Романци, община Брезник
 81. 1.4. Паметник на загиналите от с. Долна Секирна във войните от 1912 – 1918 г.
 82. 1.3. Паметник на загиналите в антифашистката борба и Отечествената война /1941-1945 г./, с. Красава
 83. 1.2. Паметна плоча на загиналите за Родината от с. Ноевци, /1912-1913; 1915-1918; 1944 - 1945 г./
 84. 1.1. Паметник на загиналите във войните /1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г./, с. Завала
 85. 5.7. Паметник на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 год.
 86. 3.10. Паметник - костница в чест и памет на падналите герои от с. Калища 1912-1918г.
 87. 3.9. Паметник - костница в памет на загиналите през Отечествената война 1944г.-1945г.
 88. 3.8. Паметник - костница в памет на падналите незабравими герои от с.Косача през Балканската и Междусъюзническата войни 1912г.-1913г.
 89. 4.2. Морена на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Зидарци
 90. 4.1. Паметна плоча - участие на перничани в Отечествената война /1944-1945 г./, гр. Перник
 91. 1.8. Паметна морена на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. - Местността “Чурек”
 92. 6.9. Загиналите Изворчани в воините 1912- 1945. Вьзпоменателна плоча посветена на рьководителя на Знеполското вьстание -1830. Вьзпоменателна плоча посветена на Изворските учители – 1880 - 1947.
 93. Регистър на върнатите решения на общинските съвети
 94. 5.6. Паметник на загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 год.
 95. 5.5. Паметник на загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945 год.
 96. 3. Военни паметници в община Ковачевци
 97. 4. Военни паметници в община Перник
 98. 4.16. Паметник в памет на загиналите герои от Г. Бучино през 1912-1918 г.
 99. 2. Военни паметници в община Земен
 100. 1. Военни паметници в община Брезник
 101. 4.15. Паметник - костница на загиналите в Отечествената война, с. Ярджиловци
 102. 5. Военни паметници в община Радомир
 103. 4.14. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918 г., с. Кладница
 104. 6.2. Загиналите врабчани във войните 1912-1918 г. и в Сръбско-българската война
 105. 4.13. Паметна плоча на загинали във войните за национално освобождение и обединение, с. Кралев дол
 106. 4.12. Паметник на загиналите от с. Лесковец, Радомирско, 1912-13, 1915-1918
 107. Паметник на загиналите във войните 1912г. -1913г.; 1914г. -1918г.; 1939г. -1945г.
 108. 3.7. Паметник - костница в памет на загиналите войници от с. Ковачевци, през войните 1913-1919г. и 1916 и 1918 година от признателните съселяни 01.09.1920г.

Търсене