Областен план за действия при временна закрила


 1. Областен план за действия при временна закрила - Текуща страница
 2. Стратегии
 3. Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник (2017 г. – 2019 г.)
 4. Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник за периода 2020-2022 г.
 5. Областна стратегия за развитие на социалните услуги
 6. Областна стратегия за развитие на социалните услуги - 2010 г. - 2015 г.
 7. Областна стратегия за развитие на социалните услуги - 2016 г. - 2020 г.
 8. Областна стратегия за развитие на област Перник 2005 г. - 2015г.
 9. Областен план за подобряване безопасността на движение по пътищата - 2012-2013 г.
 10. Областен план за защита при бедствия
 11. Областна стратегия за развитие на Област Перник 2014 - 2020г.
 12. Областна стратегия за развитие на ученето през целия живот на област Перник (2013 - 2020)
 13. Областна стратегия за развитие на област Перник
 14. Областен план за младежта на област Перник
 15. Планове
 16. Проект на план за работата на Областния съвет през 2013 г.

Търсене