Новини


08.04.2022
Съгласно заповед  на Областния управител РД- 48/08.04.2022г., периода от 15.04.2022г. до 30.11.2022г. е определен за пожароопасен.ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН ПЕРИОД


04.02.2022
В хода на разговора бяха обсъдени идеи за съвместни инициативи, подобряване на инфраструктурата към възстановените манастири в Област Перник, провеждането на „Църногорския събор“ и други. „Радвам се, че намирате начин православното духовенство да общува от близо с миряните и да намира път към сърцето на всеки. Обновяването на манастири, инициативите, които реализирате през цялата година помагат жителите на областта да се докоснат до духовните ценности“,...

03.02.2022
Електронната услуга на НАП „Връчвания на документи“ е надградена, като са създадени 3 отделни електронни услуги, чрез които ще се връчват документите, издавани от публичните изпълнители в НАП в производството по обезпечаване и събиране на публичните вземания. В посоченото писмо подробно бяха дадени разяснения за видовете услуги, които в зависимост от видовете документи и адресатите им са обособени, както следва: „Връчване на документи като задължено лице...

25.01.2022
Областният управител Кирил Стоев свика щабът за борба с COVID-19 с оглед промяната на епидемиологичната обстановка в Пернишко. „Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка ситуация свързана с общественото здраве. Броят на положителните проби всеки ден се увеличава  затова е нужно всички институции на територията на областта да бъдем в постоянен контакт и да координираме действията си“, каза Кирил Стоев и призова мерките да бъдат...

25.12.2021
Уважаеми жители на област Перник,  В навечерието на най-светлите празници бих искал да ви пожелая най-вече здраве! Традиционно в тези мигове се обръщаме към себе си, към вярата и добротата в душите си, за да възкресим надеждите за нещо хубаво и светло. Осъзнаваме, че носим в сърцата си съзиданието и благоденствието. Важното е да ги споделим с близките си и да ги разнесем по света. Изпращаме една...

Търсене