Новини


07.11.2023
    З А П О В Е Д   № РД - 128   Перник, 7.11.2023 г.   На основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.23, алинеи 1 и 2, чл.32, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на Решения  №№ 94-МИ, 95-МИ, 97-МИ от 30.10.2023 г. и Решение №112-МИ от 05.11.2023 г.  на Общинска избирателна комисия...

07.11.2023
З А П О В Е Д   № РД – 129   Перник, 7.11.2023 г.   На основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.23, алинеи 1 и 2, чл.32, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на Решения  №№ 173-МИ, 175-МИ, 176-МИ, 177-МИ, 178-МИ, 179-МИ, 181-МИ, 182-МИ, 183-МИ, 184-МИ, 186-МИ от 30.10.2023 г. и Решения ...

07.11.2023
З А П О В Е Д   № РД - 126   Перник, 7.11.2023 г.   На основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.23, алинеи 1 и 2, чл.32, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на Решения №№ 107-МИ, 108-МИ, 110-МИ, 111-МИ, 112-МИ от 30.10.2023 г. и Решение №117-МИ от 5.11.2023 г. на Общинска...

07.11.2023
З А П О В Е Д   № РД - 127   Перник, 7.11.2023 г.   На основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.23, алинеи 1 и 2, чл.32, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на Решения  №№ 248-МИ, 249-МИ, 250-МИ, 251-МИ, 252-МИ, 253-МИ, 254-МИ, 255-МИ,256-МИ, 257-МИ, 258-МИ, 259-МИ, 260-МИ, 261-МИ от 30.10.2023 г....

06.11.2023
  З А П О В Е Д   № РД - 124   Перник, 2.11.2023 г.   На основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.23, алинеи 1 и 2, чл.32, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на Решения  №№ 99-МИ, 100-МИ, 101-МИ, 102-МИ, 103-МИ, 104-МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Ковачевци,   С В И...

06.11.2023
  З А П О В Е Д   № РД - 123     Перник, 1.11.2023 г.   На основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.23, алинеи 1 и 2, чл.32, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на Решения  №№ 78-МИ, 79-МИ, 80-МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Трън,   С В И К В...

Търсене