18.11.2019
Агенция пътна инфраструктура уведоми областния управител за предприетите до момента дейности по рехабилитацията на пътя свързващ общините Брезник и Сливница
Агенция пътна инфраструктура е предприела дейности по стартирането на основен ремонт и рехабилитация на път III-811 в участъка София – Брезник.Припомняме, че губернатърът сезира агенцията по сигнали на граждани на Община Брезник, в които се твърди, че републиканският път е в недобро техническо състояние. Това стана и една от причините през месец август тази година транспортната фирма, изпълняваща превоз на пътници по линията с маршрут София АГ „Север” – Метростанция – Божурище – Сливница – Гълъбовци – Гургулят – Ракита – Арзан – Брезник, да преустанови да изпълнява разписанието си.От АПИ информират, че към момента са предприети действия относно разработването...

18.11.2019
Слабо земетресение е регистрирано рано тази сутрин между Перник и Дупница
Областният управител информира, че по данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН, тази сутрин, в 06.49 часа българско време, е регистрирано земетресение с епицентър на окoло 35 км. в югозападна посока от град София, на територията на страната (между градовете Дупница и Перник).Земетресението е с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер и не е усетено на територията на страната.Няма данни за жертви и нанесени материални щети.

15.11.2019
Областна администрация - Перник, ОДМВР и БЧК отбелязват Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
За поредна година Областна администрация - Перник се включва в отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.  Той е избран с решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 2005 година и се чества всяка трета неделя на месец ноември. През 2019 г. календарният ден за възпоменание е 17 ноември и ще премине под мотото: "Животът не е резервна част". "Заедно с нашите партньори от Сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР - Перник и Областния съвет на Български Червен кръст, се обединяваме около инициатива не само с национално, но и световно значение. Ежегодно, в резултат...

12.11.2019
Областният управител на област Перник конституира новия Общински съвет на община Перник за мандат 2019 - 2023 г.
Съгласно заповед № И-18/05.11.2019 г. на Областния управител на област Перник, бе проведена първата учредителна сесия на новоизбрания Общински съвет. Ирена Соколова ръководи заседанието, по време на което тържествена клетва положиха кметът Станислав Владимиров и 37-те новоизбрани съветници. Заклеха се и кметовете на шестнадесет кметства: Изток, Църква, Калкас, Бела вода, Богданов дол, Големо Бучино, Драгичево, Кралев дол, Мещица, Рударци, Кладница, Люлин, Дивотино, Батановци, Ярджиловци и Студена.  Губернаторът пожела на всички успешна работа и изрази надежда, че новоизбраните кмет, кметове на населени места и общински съветници ще работят съвестно и прозрачно по изпълнение на поетите обещания и ангажименти. Соколова апелира към вземането на надпартийни...

11.11.2019
Ирена Соколова поздрави новия директор на РДПБЗН – Перник
Областният управител се срещна с временно преназначения на длъжността Директор на Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» комисар Борис Борисов. От 1 ноември 2019 г. той изпълнява функциите на своя предшественик комисар Емил Марков след неговото пенсиониране. „Уверена съм, че като доказан професионалист с безспорни качества, ще изпълнявате задачите си на ръководител в поверената Ви дирекция в Перник с необходимата оперативност, отговорност, подготвеност и запазване на добрите практики досега. Надявам се, че бъдещото ни съвместно сътрудничество ще бъде успешно, в името на хората и обществена безопасност.”, сподели на неформалната среща Ирена Соколова. Комисар Борисов е роден на 30.07.1983 г. В системата...

11.11.2019
Преизбраният кмет на Община Радомир Пламен Алексиев положи клетва на първото заседание на новия Общински съвет
Новоизбраният Общински съвет в Радомир, кметът на общината Пламен Алексиев и кметовете на кметствата Друган, Дрен и Извор, избрани на провелите се местни избори, положиха днес клетва пред областния управител на Перник Ирена Соколова. Клетвата произнесе Ирена Соколова на основание чл. 31, ал. 1 от ЗМСМА и беше повторена от встъпилите в длъжност съветници. Губернаторът се обърна към местния Общински съвет, заявявайки че се надява и през новия мандат 2019 – 2023 г. всички съветници заедно да работят и да се ръководят от прагматичността, диалогичността и подкрепата при взимането на важните за общината и нейните жители решения:  „Община Радомир постигна значителни успехи през...

21.10.2019
ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕМИ ПРЕДОСТАВЕНИ ПО РЕДА НА §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ
За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Перник, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по следния график: ВИЖ ТУК

27.09.2019
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните землища на територията на област Перник: За община Радомир - с. Друган, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Углярци, с. Копаница, с. Поцърненци; За община Трън...

13.08.2019
График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия