02.02.2023
                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с Указ №28 от 31.01.2023г. на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 2 април 2023г. и  Решение на Централната избирателна комисия № 1584-НС от 2 февруари 2023г., за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г., съгласно чл. 60 (1) от Изборния кодекс, Ви уведомявам...


18.01.2023
Областният управител на област Перник Людмил Веселинов  взе участие във Второ национално събитие на тема: „ Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“, което се проведе днес /18.01.2023г. / в гр. София . Форумът е част от проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция...

02.12.2022
КАК ПРИДРУЖАВАМЕ ДЕЦАТА АУТИСТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА? Среща на родители, учители и професионалисти, организирана  от Областна администрация – Перник и сдружение „Дете и пространство”   Уважаеми родители, учители и професионалисти от град Перник, Областна администрация - Перник и Сдружение „Дете и пространство“  Ви канят на среща „Как придружаваме децата аутисти в училищната среда?“, на която ще бъде представен Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда, създаден...

25.11.2022
Финансова подкрепа по проекта за наемане на младежи до 29 годишна възраст могат да получат работодатели от реалния сектор, а също и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията, като последните могат...


09.09.2022
Представяме Ви проек на Областната програма за намаляване на риска от бедствия. Очакваме предложения за промени и корекции в срок до 09.10.2022г.

03.08.2022
Указ на Президента на Република БългарияСъобщение за провеждане на консултации с политическите партии

03.08.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с Указ №213 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. (обн., ДВ, бр. 77/16.09.2021г.), Решение на Централната избирателна комисия № № 1198-НС от 2 август 2022г и на основание чл. 60 (1) от...19.04.2022
НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ОТМЕНЯ ПРЕДИШНИ ЗАПОВЕДИ   №  ОМП-1/31.05.21Г., № ОМП-1/22.01.2018Г.; № ОМП-2/30.01.2020Г.; № ОМП-3/30.01.2020Г.; № ОМП-4/ 31.01.2020Г.; И №ОМП- 5/ 03.02.2020Г.ЗАПОВЕД