инж. Васил Павлов

Зам. областен управител на Област Перник:

Васил Павлов

Рождена дата - 15.05.1949 г.

Образование:

- Технически университет, гр. София

Специалност - Подемно-транспортни и строителни машини и съоръжения
Образователна степен - Магистър

Семейство:

Женен с две деца.

e-mail: v.pavlov@pk.government.bg 
тел.: +359 76 649931

Ресори:

  • Енергетика
  • Икономика
  • Земеделие, храни и гори
  • Труд и социална политика
  • Демографска политика
  • Правосъдие
  • Международни отношения
  • Европейски фондове и европейски политики
  • Туризъм

        

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия