Ива Борисова

Дата на публикуване: 13.05.2017 09:39


Ива Борисова
Заместник- областен управител на Област Перник

Ива Борисова

Родена на 17. 05. 1983 г  в гр. Перник 

Образование и квалификации:

 • СУ „Св. Климент охридски", специалност „Връзки с обществеността"
 • Професионална квалификация „Управление в публичната администрация" от Европейския институт по публична администрация – гр. Маастрихт, Холандия

Професионален опит:

 • 2007 – 2010 – Дирекция „Бюро по труда" Перник
 • 2010 – 2021 г –  Община Ковачевци

       Ресори:   
 • Енергетика;
 • Икономика;
 • Земеделие, храни и гори;
 • Труд и социална политика;
 • Демографска политика;
 • Правосъдие;
 • Международни отношения;
 • Европейски фондове и европейски политики;
 • Туризъм.
 

Търсене