Обява

Дата на публикуване: 11.09.2020 15:00

О Б Я В А

С оглед приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 1 октомври 2020г., всички небитови клиенти, какъвто е и  Областна администрация – Перник, следва да сключи договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Във връзка с тези промени, Областна администрация – Перник приема ценови оферти в срок до 17 септември 2020г. от лицензирани търговци на електрическа енергия за предоставяне на услугата, като годишното потребление на администрацията на територията на община Перник е 178992 киловата.

Офертите следва да бъдат изпратени на официалния имейл адрес на Областна администрация- Перник , а именно: oblast@pk.government.bg

С уважение,

Инж. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ                                      

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

 

Търсене