Новини
Областният управител на Перник повдига въпроса с обезпечаването с вода в детските градини и училищата на територията на Общината
23.12.2019
Областният управител, инж.Емил Костадинов, днес свика съвещание във връзка с приготвянето на храните за децата в детските градини и училищата на територията на община Перник. Срещата бе свикана с активното участие на директора на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Елза Драгомирова. В нея взеха участие представители на Регионална Здравна Инспекция, РУО и общините с режимно водоподаване - Перник и Радомир.
Основна тема отново бяха кризата и режима на водата в общината ни, акцент се постави върху стерилизирането и дезинфекцирането на съдовете в учебните заведения. Беше дискутирано и използването на водата за питейни нужди от т.нар. хидрофори.
От Областната дирекция по безопасност на храните изразиха становището си, че е необходимо веднъж месечно ще бъдат изисквани проби от храни и отривки от контактни повърхности на всички места, където се приготвя детска храна – кухни, столови и др. Хидрофорите, които са закупени пък, трябва да бъдат придружени със съответни лицензионни документи за годност.
За момента притеснения относно качеството на питейната вода няма, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.
Въпреки това храните за деца трябва да се приготвят с чиста бутилирана вода, е съветът на експертите. За момента всички учебни заведения в Община Перник разполагат с необходимите количества от живителната течност, осигурени от Държавния резерв, които могат да се оползотворяват за такива цели до изтичането на техния срок.
Областният управител поиска от контролиращите органи да направят справки на използваното количество бутилирана вода, влагано в приготовлението на храни във всички училища и детски градини, за да може при необходимост да бъдат осигурени допълнителни доставки.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия