Новини
Агенция пътна инфраструктура уведоми областния управител за предприетите до момента дейности по рехабилитацията на пътя свързващ общините Брезник и Сливница
18.11.2019
Агенция пътна инфраструктура е предприела дейности по стартирането на основен ремонт и рехабилитация на път III-811 в участъка София – Брезник.
Припомняме, че губернатърът сезира агенцията по сигнали на граждани на Община Брезник, в които се твърди, че републиканският път е в недобро техническо състояние. Това стана и една от причините през месец август тази година транспортната фирма, изпълняваща превоз на пътници по линията с маршрут София АГ „Север” – Метростанция – Божурище – Сливница – Гълъбовци – Гургулят – Ракита – Арзан – Брезник, да преустанови да изпълнява разписанието си.
От АПИ информират, че към момента са предприети действия относно разработването на проект в пълна степен на проектна готовност и е инициирано обявяването на обществени поръчки за определяне на изпълнител на строително-монтажни работи. Обособените позиции са две: Основен ремонт на Път III-811 в участъка между гр. Сливница и с. Гълъбовци (Община Сливница) и основен ремонт в частта от с. Гълъбовци (Община Сливница) до с. Ракита (Община Сливница).
От АПИ изразяват становището си, че трасето, най-вече в частта му попадаща в рамките на Област София, е със силно амортизирани участъци и се нуждае от неотложна рехабилитация.
 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия