Съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ
29.01.2019
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.
Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието и храните за трайна промяна на статута на земите от земеделски в горски.
Предлагаме на Вашето внимание Списък на имотите по землища по чл.83 от Закона за горите с установена промяна в характеристиките: ЛИНК 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия