Седмица на пожарната безопасност

Дата на публикуване: 12.09.2022 15:10
И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  О  Н  Н  О   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е         
 
 
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
(12 - 18.09.2022 г.)
 
В периода от 12 до 18 септември в област Перник ще се проведе традиционната седмица на пожарната безопасност.
На Първия пожарникарски събор – състоял се на 14 септември в далечната 1905 година, се приема решение тази дата да се чества като професионален празник на пожарните команди. Празника е честван редовно до 60-те години на миналия век. Традицията за неговото честване е възстановена с решение на Министерския съвет на Р. България от 1995 г. и датата 14 септември отново е обявена за Професионален празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР.
Днес, 117 години по-късно, служителите от структурите на ПБЗН ежедневно преодоляват трудности, изправят се пред многобройни предизвикателства, решават и множество сериозни проблеми. Резултатите са видни от статистиката за първите осем месеца на тази година – екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 931 сигнала (за същия период на 2021 г. – 991 сигнала), от които:
  • пожари с материални загуби – 149 бр. ;
  • пожари без материални загуби – 476 бр.;
  • аварийно-спасителна дейност – 24 бр.;
  • дежурства на мероприятия – 7 бр.;
  • помощни операции – 223 бр.;
  • лъжливи повиквания – 52 бр.
При пожари през 2022 г. са пострадали 6 човека и са загинали 6 човека, като за същия период на 2021 г. са пострадали 7 и са загинали 5 човека.
Във връзка със Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на органите за ПБЗН от РДПБЗН - Перник са организирани дейности, насочени към повишаване информираността на обществото по отношение на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, към издигане престижа на професията и популяризиране на извършваните дейности:

 

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

Провеждане на „Ден на отворените врати”

РСПБЗН – Трън, 076-676070

РСПБЗН – Брезник, 07751-3873

РСПБЗН – Радомир, 0777-82472

РСПБЗН -  Перник, 076-676788

УПБЗН -  Земен, 0777-82472

12.09.2022г.; 09:00÷17:00 ч.

13.09.2022 г.; 09:00÷17:00 ч.

14.09.2022 г.; 08:30÷17:30 ч.

15.09.2022 г.; 09:00÷17.30 ч.

15.09.2022 г.; 08:30÷17.30 ч.

Приемни за граждани с открити телефонни линии

- канцелария на директора на РДПБЗН – Перник, 076-604907;

- канцелария на началника на РСПБЗН – Перник, 076-676788;

- канцелария на началника на РСПБЗН –Радомир, 0777-82472;

- канцелария на началника на РСПБЗН – Брезник, 07751-3873;

- канцелария на началника на РСПБЗН – Трън, 076-676070.

Всеки ден от 09:30 ÷ 12:00 часа за периода от 12-ти до 16.09.2022 г.

Провеждане на демонстративно занятие съвместно с доброволното формирование на Община Ковачевци

с. Ковачевци, общ. Ковачевци

 

12.09.2022 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

Демонстрация на възможностите на пожарен автомобил

гр. Радомир, двора на РСПБЗН – Радомир

13.09.2022 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Изложба на пожаро-техническо въоръжение, свързано с историята и развитието на пожарното дело

гр. Радомир, сградата на РСПБЗН – Радомир

16.09.2022 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Обществено представяне и отразяване в медиите на обновения сграден фонд на  РСПБЗН - Трън

РСПБЗН - Трън

13.09.2022 г. от 13:00 ч.

Провеждане на среща с представители на  община Трън във връзка с въпроси свързани с ПБ на територията на общината

РСПБЗН - Трън

15.09.2022 г.

Изложба на рисунки участвали в конкурса „С очите си видях бедата“, на ученици от СУ „Гео Милев“, гр. Трън

РСПБЗН - Трън

12.09.2022 г.

Провеждане на мероприятия с децата от детските градини, демонстриране на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации

ДГ „Брезица”,   гр. Брезник, ул. „Б. Антов” № 3;

 

------------------------------------------

ДГ „Ален мак“, гр. Трън, ул.“Хр. Ботев“ № 9

16.09.2022 г. от 10:00 ч.

 

 

------------------------------------

16.09.2022 г. от 10:00 ч.

 

Водосвет за здраве и благоденствие на служителите от РДПБЗН-Перник.

Двора на РСПБЗН-Перник

14.09.2022 г. от 10:30 ч.

Тържествено поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари Никола Миков и Сашо Евтимов

РСПБЗН - Перник и

с. Лева река, община Трън

14.09.2022 г. от 11:00 ч.

 

През Деня на отворените врати всички желаещи могат да се запознаят с техниката, ежедневните занимания на огнеборците и мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия в съответните Районни служби.
За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на ОДМВР-Перник в сайта на МВР.
 

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОДМВР – ПЕРНИК!

 

 

09.09.2022 г.

Гр. Перник

ГалерияТърсене