Честит празник на българската община и на всички администрации в област Перник!

Честит празник на българската община и на всички администрации в област Перник!

Честит празник на българската община и на всички администрации в област Перник!
За мен е чест да поздравя работещите в подкрепа на местните власти в България.
Общината е събирателно понятие за администрация, за местна власт, за институция, която работи в името и в интерес на гражданите.
През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, Общото събрание на Национално сдружение на общините взема решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Пожелавам на всички служители и специалисти в общинските администрации здраве, енергия, удовлетвореност от работата и много успехи!
Честит празник!
Инж. Емил Костадинов
Областен управител

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия