Комисията "Военни паметници" заседава на 27.09.2012 г.

На 27.09.2012г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Областната комисията „Военни паметници” при следния дневен ред:

1.Разглеждане на преписка, относно дописване на имената на загинали войници на паметника в с. Елов дол, община Земен.

Докладва: Петко Петков-секретар на Комисията

2. Изготвяне на календар, на основание предложените мероприятия за организиране на честването на 100 годишнината от Балканската война. Община Земен не е изпратила мероприятия. Да ги представи на заседанието на комисията.

Докладват: Членове на комисията от общините

3.Разни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия