19.03.2019
Областният управител събира работна експертна група във връзка със сигнали на жители на село Дивотино
Тя е във връзка с постъпили сигнали от кмета и жителите на село Дивотино за извършване на въгледобив извън концесионната територия на фирма „Мин индъстри” ЕООД, находище „Пернишки въглищен басейн”.  На 21.03, в 13:30 ч., областният управител Ирена Соколова събира експертна институционална работна група, като на 15.03 т.г. са изпратени писма за участие към всички заинтересовани институции. На срещата ще присъстват заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, представители на Министерство на околната среда и водите, кметът на община Перник, фирмата концесионер „Мин Индъстри” ЕООД, Българската минно-геоложка камара, кметовете на кметствата Дивотино и Люлин разположени в близост до рудника, ОД на МВР Перник и...

16.03.2019
Областният управител учреди специална награда, която връчи на три сурвакарски групи взели участие в празника “Магията на Сурва” в Земен
Областният управител Ирена Соколова, заедно с кмета на община Земен, гости и жители на града, стана част от атмосферата на Общинския сурвакарски празник "Магията на Сурва".  Фестивалът се провежда от 2005 г. насам всяка нечетна година през месец март. Повече от 20 сурвакарски групи участваха в дефилето и демонстрираха етнографските традиции на региона в изконния им вид. Маскираните представиха сватбена обредност от миналото, ритуали свързани с годеж, здраве и берекетност.  “Истинският дух на "Сурва" обхваща всички - от най-малките до най-големите. Магията на този толкова дългоочакван празник в Пернишко е в това, че групите постоянно се увеличават, а желанието на всеки да сложи...

15.03.2019
Областният управител с признание към работата и успехите на ансамбъл „Граовска младост”
Със зрелищен концерт емблематичният за Перник и областта Ансамбъл за народни песни и танци (АМПТ) „Граовска младост“ отбеляза своята 60-годишнина. Официален гост на събитието бе областният управител Ирена Соколова, която отправи думи на благодарност към сегашния художествен ръководителят на Ансамбъла Венцислав Андонов, както и към всички бивши и настоящи певци, танцьори и музиканти избрали да станат част от голямото семейство на формацията: „60 години Вие с любов доказвате, че сте ревностни пазители на българското фолклорно богатство и най-вече на красотата на ритмите и вокалите от Граово и Шоплука. Благодаря Ви за стойностния и непрекъснат творчески труд, за умението Ви да пазите и...

15.03.2019
Областният експертен съвет по устройство на територията на област Перник одобри планове към Проекта за воден цикъл
Областният управител Ирена Соколова свика ОЕСУТ предвид постъпило заявление в Областна - администрация Перник за одобряване на Подробен устройствен план и Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОТ) „Батановци”. Заседанието бе водено на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията. На експертния съвет присъстваха съгласуващите проекта за ПУП-ПП, сред които главни експерти, началници и специалисти от Министерство на земелието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ДП "Национална компания железопътна...

14.03.2019
Стартира третото проучване за потребностите на работодателите и бизнеса в област Перник от кадри
Областните администрации в страната, съвместно с Агенцията по заетостта и социалните партньори, провеждат проучване за потребностите на работодателите от работна сила. То се осъществява на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие.                  "Третото по ред анкетиране сред работодателите и бизнеса от област Перник отново ще отрази директното им мнение и предпочитания за търсените от тях професии, специалисти, работници. Процедурата преминава с попълването на онлайн формуляр на страницата на "Агенция по заетостта", данните от който ще послужат при определяне на приоритетите на областната...

12.03.2019
Откриха изцяло обновената сграда на областната и общинската администрация в Перник
Областният управител Ирена Соколова, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, кметът на община Перник Вяра Церовска, служители на Областна администрация и Община Перник, присъстваха на официалната церемония по откриване на обновената сграда на областната и общинската администрация в Перник. Реновираното здание, чиято разгъната застроена площ е 11 410, 66 м², вече ще отговаря на всички изисквания за съвременност, многофункционалност и практичност. Сградата е санирана и топлоизолирана, енергоефективна и произвеждаща електричество за собствени нужди с монтирани фотоволтаични инсталации, освежена и осветена отвътре, осигуряваща работния комфорт, както на служителите, така и на гражданите, които всекидневно посещават ведомствените офиси и...

29.01.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Ковачевци, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Земен, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Перник, обл. Перник

23.07.2018
Министерство на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част Обявените вакантни длъжности за военна служба в Националната гвардейска част са 50 (петдесет) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.Срок за подаване на документи – 14.09.2018 г.        

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия