Прозрачна администрация

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 1, 2, 3 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Перник

Политически кабинет      

Областен управител

д-р Александър Александров

Подадена пред Министерския съвет

Заместник областен управител

Илинка Никифорова

Подадена пред Министерския съвет

Заместник областен управител

Валентин Димитров

Подадена пред Министерския съвет

                       Администрация                   Вх. № и дата

Главен секретар

Цветана Пиралкова

51/05.12.2014г.pdf button pdf button pdf button

Експерт "Връзки с обществеността"

Габриела Владимирова

57/13.01.2015г.pdf button pdf button pdf button

Обща администрация

Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Директор

Мариана Михайлова

50/02.12.2014г.pdf button pdf button pdf button

Главен счетоводител

Юлиана Арнаудова

64/04.05.2015г.pdf button pdf buttonpdf button

Старши юрисконсулт

Ива Станилова

39/14.10.2013г.pdf buttonpdf button pdf button

Главен експерт "Човешки ресурси"

Светлана Петкова

54/09.12.2014г.pdf buttonpdf button pdf button

Старши експерт „Административно обслужване”

Ангелина Арсова

25/26.11.2010г.pdf button pdf button 

Главен Специалист ОМП

Петко Петков

23/04.10.2010г.pdf buttonpdf button pdf button

Младши експерт по НП "Старт на кариерата"

Ана Момъкова

70/02.02.2016г.pdf buttonpdf button pdf button

Младши експерт по НП "Старт на кариерата"

Марчела Василева

69/02.02.2016г.pdf buttonpdf button pdf button

Специализирана администрация

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Директор

Стефка Петрова

56/13.01.2015г.pdf buttonpdf button pdf button

Главен юрисконсулт

Елена Иванова

55/08.01.2015г.pdf buttonpdf button pdf button

Главен експерт „Административен контрол”

Биляна Лазова

26/10.01.2011г.pdf button pdf button

Главен експерт „Регионално развитие”

Екатерина Петрова

65/24.09.2015г.pdf buttonpdf button pdf button

Главен експерт „Регионално развитие”

Изабела Борисова

30/18.07.2011г.pdf button pdf button

Главен експерт „Регионално развитие”

Любомир Тасев

59/05.02.2015г.pdf buttonpdf button pdf button

Главен експерт „Регионално развитие”

Росица Рангелова

68/18.12.2015г.pdf buttonpdf button pdf button

Старши експерт „Регионално развитие”

Валентина Сандева

05/15.12.2008 г.pdf button pdf button pdf button

Младши експерт „Регионално развитие”
Симона Томова  66/02.10.2015 г. pdf buttonpdf button pdf button

Младши експерт „Регионално развитие”

Диана Кирилова

58/16.01.2015 г.pdf buttonpdf button pdf button

Младши експерт „Регионално развитие”

Даяна Борисова

48/29.05.2014 г.pdf buttonpdf button

Главен експерт „Държавна собственост”

Бистра Тодорова

33/02.04.2012 г.pdf buttonpdf button pdf button

Главен експерт „Държавна собственост”

Боряна Сандова

01/15.11.2008 г.pdf button

Младши експерт „Държавна собственост”

Иглика Мартинова

06/15.12.2008 г.pdf buttonpdf button pdf button

Изпълнител-шофьор

Виктор Петров

53/08.12.2014г.pdf buttonpdf button pdf button

Финансов контрольор

Тодор Георгиев

67/02.10.2015 г. pdf buttonpdf button pdf button


Забележка:
Декларациите на служителите от Областна администрация Перник са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Перник и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия