Новини
Областна администрация Перник и Сдружение „УолкТугедър” в съвместна инициатива, с фокус младите хора
01.12.2018
Актуални проблеми на обществото ни са в основата на инициатива на Сдружение "УолкТугедър". Съставено изключително и само от хора в младежка възраст, сдружението отваря дебат по темите „насилие“ и „сексуално насилие“.
Инициативата има за цел да запознае младите хора в област Перник с най-добрите практики и механизми за предотвратяване на сексуалното насилие и да ги превърне в активни агенти на превенцията.
В рамките на няколко месеца в област Перник ще бъдат реализирани инициативи, привличащи вниманието на всички заинтересовани страни.
01.12.2018 г. до 10.01.2019 г. ще се проведе конкурс за есе за младежи от 15 до 19 години, живеещи в област Перник.
Темата на есето е „Моята инициатива за предотвратяване на сексуалното насилие”. Повече за критериите, свързани с есето можете да намерите ТУК.
На 15.02.2019 г. областният управител ще председателства кръгла маса на тема „Младите хора и институциите заедно срещу сексуалното насилие”.
Инициативите са част от проект на тема „Сексуално и репродуктивно здраве: знанието побеждава табутата”. Проектът е финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Изграждане на капацитет в областта на младежта”, по който „УолкТугедър” е партньор.
„Заедно, с участието на ученици, студенти, доброволци, учители, психолози, директори, неправителствени организации, представители на РЗИ и с любезното домакинство на Областна администрация Перник, ще отговорим на въпроса: Каква може да бъде ролята на младите хора и как те могат да си взаимодействат с институциите, за да се подобри превенцията на сексуалното насилие в област Перник?“ – споделиха организаторите.
Областният управител на Перник Ирена Соколова подкрепя инициативата: „Децата станали жертви на сексуално насилие, порастват с чувство за вина и мислят, че нямат стойност. С настоящите разработки, младежите от областта ще насочат вниманието ни към тематика, която е болезнена и не се споделя, нито пък дискутира често. Те ще се опитат да отправят фокус към повишената информираност по темата и механизмите за справяне с проблема.".
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия