Новини
Проведе се заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие
01.12.2018
В качеството си на председател на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, заместник областният управител на Перник инж. Васил Павлов проведе заседание на съвета, в което взеха участие представители на общините, териториалните структури, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. 

Павлов представи на членовете на съвета, съгласно предварителен дневен ред предложено изменение, в Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво и енергийно развитие, с което да се въведе мониторинг върху заложените мерки и действия в Общинските планове по енергийна ефективност и програми за насърчаване използването на енергийни възобновяеми източници. 

Г-жа Диана Анчева, член на съвета и главен експерт в Агенция за устойчиво и енергийно развитие отбеляза, че органите на държавната власт и органите на местното самоуправление изготвят Програми за енергийна ефективност в съответствие с националната стратегия по Енергийна ефективност. 

С тяхна помощ ще се определят приоритетите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на общината - постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие. 

Г-жа Анчева отбеляза и факта, че за област Перник актуални програми по енергийна ефективност имат три общини - Перник, Радомир и Трън и само две общини - Перник и Брезник са с актуални програми за насърчаване на енергията от възобновяеми източници. 

В края на заседанието Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект” представи презентация на тема „Енергийната ефективност като инструмент за устойчиво развитие на българските общини". Неправителствената организация очерта своята мисия в подкрепа на усилията на централната и местните власти да постигат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията. 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия