Новини
На заседание на Областния съвет за развитие бяха поставени във фокус важни за област Перник теми
03.11.2017
Проведеният днес Областен съвет за развитие постави във фокус важни за област Перник теми: Развитието на туризма в област Перник; Междинната оценка на Областната стратегия за развитие и Приоритети на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС.
По покана на областния управител Ирена Соколова, в заседанието взеха участие заместник-министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Моника Панайотова, представители на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
„Наш ангажимент е да обсъдим политиките, които касаят област Перник и нейното развитие, като цяло, както и на всяка община поотделно. Затова в днения ред на днешното заседание сме заложили теми, които очертават състоянието и напредъка на областта спрямо картата на България. Така ще можем да обсъдим и предприемем действия за развитието на нашата област. За мен е привилегия да можем да обсъдим и ангажиментите на страната ни по време на председателството на Съвета на ЕС, лично със заместник-министъра на ресорното министерство”, откри заседанието Ирена Соколова.
Заместник-министър Панайотова представите детайлно пред членовете и гостите на съвета, приоритетите, целите и очакванията за предстоящото, през първото шестмесечие на 2018 година, Българско председателство на Съвета на ЕС. Тя презентира същността и основните функции на ротационното председателство и предизвикателствата, и възможностите пред Европа и света, като обяви отворената наскоро нова програма на ЕС, по която общините могат да кандидатстват директно в Брюксел. Тя е с бюджет от 118 милиона евро, нарича се „WiFi for you“ и е за осигуряване на интернет достъп в съответната община. 
Следващата интересна тема с важна роля за област Перник - „Публични регистри на Министерство на туризма – цели, съдържание, начин на ползване”,  бе представена от Лиляна Арсова - Главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“ в Министерство на туризма.
Тя апелира към кметовете на общини да използват пълноценно възможностите на историческия, културния, кулинарния и фестивалния туризъм. Кметовете следва да подават информация в Министерството на туризма за важни места, които ще бъдат промотирани като туристическа дестинация.
Редовното заседание на съвета завърши с приемането на  Междинната оценка на Областна стратегия  за развитие на област Перник, която акцентира върху промени в икономико-социалния профил на областта и нуждата от промяна на заложените преди 4 години приоритети за развитие и прогрес на шестте общини.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия