14.05.2019
Абитуриентите от област Перник станаха част от значима инициатива свързана със Словото, организирана от областния управител
„Словото, наречено живо” е инициатива на Ирена Соколова, която събра в навечерието на 24 май – Денят на славянската писменост и култура зрелостници, духовници и деятели на изкуството и науката.Тематиката на събитието, състояло се в Художествена галерия „Любен Гайдаров”, бе свързана със Словото, буквите, езикът и българските ценности като фундаменти на националното и световно културно многообразие.„Словото, езикът, думите, българската азбука и посланията, които предаваме чрез тях, са тема, която ни събира през май, когато вие, зрелостници, увенчавате с успешен край един начален етап от своя живот и когато прославяме делото на светците създатели на българската азбука Кирил и Методий. Трябва...

13.05.2019
Областният управител проведе работна среща във връзка с изготвянето на кадастралната карта на община Трън
Областният управител Ирена Соколова проведе работна среща във връзка с множество подадени възражения от страна жители на община Трън за допуснати непълноти и грешки при изработването на кадастралната карта на град Трън и селата Вукан, Студен извор, Мрамор, Докьовци, Горочевци, Видрар и Лева река. На срещата присъстваха кметът на общината Цветислава Цветкова, председателят на Общински съвет - Трън Бойчо Харалампиев, инж. Марийка Минтова – Началник на "Служба по геодезия, картография и кадастър" Перник, инж. Румен Янков – Директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър” и Боян Терзиев – директор на дирекция „Административно, правно и финансово обслужване” към Агенция по геодезия, картография...

10.05.2019
Заместник областният управител Иво Иванов награди победителите в XX-ото областно състезание „Млад огнеборец”
На стадион „Димитровец” в с. Ковачевци се проведоха двадесетите областни състезания на младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец”. В тазгодишната надпревара взеха участие четирите отбора, класирали се на първо място в районните състезания по места, представители на общините Перник, Радомир, Брезник и Трън. Събитието бе открито официално от заместник областния управител Иво Иванов. „Приветствам Ви от името на областния управител г-жа Ирена Соколова за участието в това състезание за ловкост, бързина, сръчност, умения и състезателен дух. Надявам се този досег с всекидневната и трудна работа на огнеборците да докосне сърцата ви, а защо не и да събуди любов към достойната професия в някои от...

09.05.2019
Областният управител поздрави читалище „Ралица“ за 50-ата годишнина
50 години чества Народно читалище „Ралица - 1969 г.” гр. Перник. Тържествената програма се състоя тази вечер в сградата на културната институция. Празникът бе уважен от областния управител Ирена Соколова и кметът на Община Перник Вяра Церовска. Те поздравиха читалищните дейци и приятелите на това средище на духовността в един от кварталите на град Перник. Ирена Соколова връчи плакет по случай юбилея към читалищното ръководство за годините на труд и активност, и ги стимулира да развиват дейност, с която да пренасят традициите и образците на културата, запазвайки народната памет и идентичност. За доброто настроение на гостите се погрижиха учениците от 7-мо Основно...

09.05.2019
В деня на Европа областният управител приветства участниците в състезанието „Европа – нова възможност за моето бъдеще”
Със състезание - викторина на тема: „Европа – нова възможност за моето бъдеще”, учениците от Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов” в Перник отбелязаха Деня на Европа – 9 май. Областният управител Ирена Соколова  проследи надпреварата между четирите отбора и аплодира знанията им. „Още със своето възникване през 50-те години на 20 век Европейският съюз обединява първоначално 6 страни - Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция, за да образуват общност за икономическо сътрудничество и мир. На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася прословутата си декларация, с която предлага създаването на Европейска общност...

08.05.2019
Губернаторът се поклони пред делото на трънските освободители капитан Симо Соколов и Тако Пеев
Тържествено честване по повод 140 години от Освобождението на Трън отбелязаха в пограничната община.Областният управител Ирена Соколова, заедно с кмета на общината Цветислава Цветкова, представители на Министерство на отбраната, директорът на Държавен архив - Перник и други гости, положиха венци и цветя при откриването на паметната плоча на капитан Симо Соколов – организатор и ръководител на Трънското (Шопското) въстание обявено на 18 декември 1877 година в село Врабча.Официалната част на церемонията се състоя в центъра на Трън, където губернаторът участва в празничната програма."Поводът, който ни събира е знак на уважение, почит и признателност към капитан Симо Соколов и съратниците му...

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

29.01.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Ковачевци, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Земен, обл. Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия