24.05.2019
Училището в Драгичево с паметна годишнина
140 години от основаването си отбеляза Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгичево.  Празникът събра в салона на НЧ „Пробуда-1922” гости на учебното заведение, сред които областният управител Ирена Соколова, кметът на община Перник Вяра Церовска, началникът на РУО-Перник Ваня Коконова, кметът на населеното място Виктор Викторов, бивши и настоящи преподаватели и възпитаници.  Губернаторът отправи приветствие към жителите на пернишкото село по повод годишнината и забележителната история на училището:  „Следвайки жаждата от просветление и необходимостта от знание, Вие доказвате устойчиво във времето, че се развивате като важно образователно и духовно средище. Всичко това Ви прави горди следовници на първите радетелите за...

24.05.2019
Областният управител в деня на тържеството на духа 24 май: "В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Бог бе Словото; ...азбуката ни и до днес ни превежда през мрака и тъмнината на незнанието, невежеството и порока."
С молебен за здраве в храм "Св. Иван Рилски" и празнично многолюдно шествие, започнаха тържествата по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост в Перник. В инициативата се включиха областният управител Ирена Соколова, кметът на общината Вяра Церовска, представители на културни институти и граждани.  Същинската част на церемонията се състоя на площад "Кракра Пернишки", където по традиция кметът и губернаторът отправиха поздравителни речи към дейците на образованието, просветата, културата, науката и журналистиката. В словото си Соколова наблегна на важността на създаването на българската азбука и дълбоките български писмени традиции: "В начало бе...

24.05.2019
Поздравителен адрес от името на областния управител на Перник по повод 24 май - Денят на просветата, културата и славянската писменост
УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ИЗКУСТВАТА, УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, Днешният ден е значим и специален, а неговите послания оставят дълбоки и непреходни следи във времето. Зад датата 24 май стои достойнството, триумфът на народа ни за духовно извисяване чрез словото, знанието, просветата, традициите и културата. Делото на светите братя Кирил и Методий, четмото и писмото, килийните училища и будните умове в лицето на българските будители и възрожденци, съхраниха страната ни в трудни времена.  Днес, дванадесет години след присъединяването на България към голямото европейско семейство, кирилицата е една от трите официални азбуки на общността - факт,...

23.05.2019
Ирена Соколова се срещна с изпълнителния директор на най-новото предприятие в област Перник, с когото обсъди бъдещи взаимодействия 
Областният управител Ирена Соколова прие в кабинета си и разговаря със Ставрос Лализас – управител на гръцкото дружество „Лализас” Груп и Мирослав Тодоров – директор на дъщерната компания към дружеството „Оушънфендърс” ЕООД  „Лализас” е с над 30-годишна традиция в производството на спасителна техника и корабно оборудване и продава продукцията си в 106 държави. От създаването си досега тя се занимава с производство и на спасителни жилетки, като е продала близо 15 млн. за 32 години, съоръжения за дишане под вода, спасителни плотове. Производството досега се извършва само в Гърция, Италия и Китай. Соколова обсъди възможностите за увеличаване на инвестициите в областта и...

23.05.2019
Ирена Соколова уважи 80-годишнината на Обединено училище „Темелко Ненков“ гр. Перник
Областният управител Ирена Соколова беше гост на тържественото честване по повод 80 години от създаването на Обединено училище „Темелко Ненков“ гр. Перник. Губернаторът отправи поздрав към директора Марин Никодимов, педагогическият персонал и възпитаниците му: "Едно от емблематичните училища в нашия град отбелязва поредната си значима годишнина. Историята на IX ОбУ „Темелко Ненков” е изградена върху традиции, последователност, всеотдайност и стремеж към знание, творчество и иновативни практики. Нека този дух на съзидателност да продължи!". По повод празника Ирена Соколова връчи плакет и грамота.  Кулминацията на тържествата бе представянето на театрално-музикалния "Снежната кралица".      

22.05.2019
На работна среща с РИК и институциите, губернаторът проследи готовността и обезпечаването на изборния процес в област Перник
Областният управител Ирена Соколова проведе финална среща с институциите, отговорни за нормалното протичане и обезпечаване на изборите за европейски парламент в област Перник. Целта бе да се координират оставащите действия по организацията на изборния процес, както и да се уточнят възникнали въпроси в хода на подготовката. На срещата присъстваха представители на РИК-Перник, ОДМВР, РДПБЗН, секретарите на шестте общини от областта, ръководството на Организационно-техническия екип от страна на Областна администрация - Перник. Общините и ведомствата от област Перник докладваха на областния управител, че подготовката следва разписания ред по хронограмата на ЦИК, към момента без констатирани нарушения и сериозни технически проблеми. В региона е...

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

29.01.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Ковачевци, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Земен, обл. Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия