17.09.2019
Областният управител на изложба и церемония за възходящото развитие на община Радомир
Уникална изложба "10 причини да остана в моя Радомир" подари "Стандарт" на общината.  10-те фото пана, представящи преобразяването на втория по брой население административен център в региона, са част от най-новата кампания на вестник "Стандарт" "Моят град". В нея се показват поне 10 причини за гордост на хората от българските градове и как техните градоначалници са способствали за промяната по време на настоящия си мандат по отношение на градска среда, инфраструктура, културни обекти, спортни площадки, обновяване на училища и детски градини. Областният управител на Перник Ирена Соколова стана част от специалната церемония, на която бяха връчени и награди за принос в развитието...

17.09.2019
Батановци отбеляза 45-годишнината си от обявяването си за град
Областният управител Ирена Соколова бе гост на 45-годишнината от обявяването на Батановци за град, проведена на православния християнски празник на Светите Вяра, Надежда и Любов.  Честването уважиха още кметът на община Перник Вяра Церовска, народни представители и други официални гости. Ирена Соколова поздрави батановчани за специалния повод: „Батановци е единственият град в община Перник, важен транспортен, културен и социален център. Присъствайки на днешния специален повод, заявявам дълбокото си уважение към жителите на това населено място, които са пазители на дълбоки традиции, милеещи за своя роден град и работещи за неговото дълготрайно успешно бъдеще. Батановци ще продължи своето развитие с осъществяването на проекта за...

17.09.2019
Изложбата „Другото лице” представи творческия свят на секретаря на Община Перник
„Другото лице” е заглавието на авторската самостоятелна изложба на секретаря на община Перник Радослава Манова.Този следобед, в Галерия „При кмета”, тя разкри пред гости и приятели своята творческа и артистична страна, както и любовта си в сферата на изобразителното изкуство, претворена в четиринадесет живописни платна.Областният управител Ирена Соколова поздрави авторката за споделената емоция, вплетена в картините й с цветова хармония и фин, изтънчен стил. Губернаторът направи първата откупка на едно от изложените платна.Радослава Манова е завършила Българска филология в Софийския университет. Преди да стане секретар на Община Перник има 22-годишен педагогически стаж като преподавател по Български език и литература.

17.09.2019
Област Перник с готовност за провеждане на Местни избори 2019, докладваха шестте общини и ОИК по места
Десет дни преди старта на изборна кампания за Местни избори 2019, областният управител организира и проведе работна среща за степента на организационно-техническа подготвеност във връзка с провеждането на вота в регион Перник и създадената междуведомствена координация. Участие в нея взеха председателите на Общинските избирателни комисии по места, действащи кметове на общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, както и кметове на кметства и населени места от областта. На заседание бяха разгледани сроковете, съгласно Изборния кодекс и Хронограмата, приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия. Коментирани бяха образуваните избирателните секции, както и местата за обявяване на...

16.09.2019
Обновена и иновативна база в ПМГ „Христо Смирненски”, посрещна учениците в днешния ден
Областния управител Ирена Соколова присъства на тържествата по повод първия учебен ден в училища на територията на община Перник - ПМГ „Христо Смирненски”, ОУ „Св. Иван Рилски” и Професионална гимназия по икономика. Заедно с директора на Природоматематическата гимназия Емилия Грозданова, Соколова разгледа и се запозна с реновираните учебни кабинети на учениците от пети и осми клас, както и с изцяло освежената училищна среда в коридорите на учебното заведение. Тази година петокласниците в ПМГ са 26 с избран профил на обучение – математически. Губернаторът сподели впечатленията си от подобрената материално-техническа база в елитната професионална и технологична гимназия в Перник, от изцяло компютъризираната система, отговаряща...

16.09.2019
С молебен стартира новата учебна година в Перник
С молебен и водосвет за здраве в църквата „Св. Иван Рилски” започна новата учебна година в Перник. За здравето, благоденствието, и просперитета на експертите и работещите в сферата на образованието, както и на обучаващите се в начален, гимназиален и прогимназиален етап, се помолиха областният управител Ирена Соколова, кметът на община Перник Вяра Церовска, народни представители и граждани. Всички заедно отправиха молитвите си за успешна учебна година, изпълнена с добри новини и начинания в науката и полето на знанието.

13.08.2019
График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

29.01.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия