18.02.2019
С тържествено слово областният управител поздрави жителите на община Брезник по случай откриването на паметник на Васил Левски
Община Брезник почете годишнината от обесването на Васил Левски с освещаване и откриване на 3-метров бюст-паметник на Апостола на българската свобода. Сред гостите на церемонията бяха областният управител Ирена Соколова, председателят на Комисията по отбрана генерал Константин Попов, директорът на дирекция "Социална политика" в Министерство на отбраната Иво Антонов, народни представители, кметове на съседни общини, военно-родолюбивите съюзи, Националната гвардейска част, Национално дружество „Традиция” и др. "Брезничани трябва да бъдат горди, защото в техния град е 137 бюст-паметник на Васил Левски в Българи. Това е третият такъв в областта след общините Перник и Радомир. Ликът на Дякона, чието име носи и гимназията в...

15.02.2019
Областният управител и членовете на АВиК одобриха Регионалното прединвестиционно проучване – най-големият проект в сферата на водоснабдяването в областта
Проведе се редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК (АВиК), водено от областния управител и негов председател Ирена Соколова.  Основната точка в дневния ред на заседанието бе одобряването на Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от "ВиК" ООД Перник. "Днес даваме съгласие за реализирането на най-мащабния проект в област Перник. Изграждането в цялост на нова и модерна ВиК инфраструктура на територията на общините Перник и Радомир с пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) Батановци, ще промени качествено живота ни. Заедно с това предвиждаме по-големи инвестиции за обновяването и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията в останалите общини, които...

14.02.2019
Областната комисия по транспорт прие нови маршрутни разписания по линията Перник - Ковачевци
На проведено заседание на Областната комисия по транспорт, водено от заместник областния управител Иво Иванов, се разгледа постъпило писмо от кмета на община Ковачевци Васил Станимиров. В него са предложени промени в часовете на тръгване и пристигане на автобусите по линията Ковачевци - Автогара Перник (и обратно). Комисията прие единодушно искането на община Ковачевци за нови маршрутни разписания, чийто окончателен вариант е следният: Час на тръгване от с. Ковачевци – 06:40 ч. и час на връщане от автогара Перник 00 ч.; Час на тръгване от с. Ковачевци – 11:35 ч. и час на връщане от автогара Перник 14:00 ч. (Курсът в 11:35 ч....

14.02.2019
Областният управител бе гост на юбилея на най-младото училище в Перник  
Най-младото училище в Перник навърши 20 години. Основно училище „Св. Константин Кирил Философ” в кв. Тева отбеляза празника си с концертна програма в Двореца на културата. Областният управител на Перник Ирена Соколова и представители на образователни институции уважиха събитието."Миналото и настоящето на училището Ви са достойно свързани с традицията, с работата на първите учители, с успехите и постиженията на възпитаниците Ви. ОУ „Св. Константин Кирил Философ” е съвременен образователен център на българската духовност и място, където връзката учител – ученик е много силна. Най-важното, което оформя новаторския Ви и вдъхновяващ профил, е че сте отворени към благотворителността, към каузата да...

13.02.2019
Областният управител заедно с английски и български специалисти подкрепят пилотна програма за намаляване на сексуалното насилие над деца
Областният управител Ирена Соколова, заедно с началника на Регионалното управление по образованието - Перник, фондациите П.У.Л.С и Lusy Faithfull („Луси Фейтфул”) Англия, ще обединят усилията си по темата за намаляване на сексуалното насилие над деца в област Перник. "С тази инициатива поставяме фокус върху сексуалното насилие над деца и акцентираме на ранната превенция, която да обхване целия спектър на засегнатите лица – жертви, насилници, свидетели. Световната статистика сочи, че всяко 4 дете е засегнато от този вид насилие. Не са малко и случаите на сексуална експлоатация в българските семейства", посочи Соколова. Предстои в област Перник да се реализира пилотна образователна програма наречена...

12.02.2019
Новият план-прием в професионалните и профилираните гимназии, и средните училища в област Перник бе разгледан на заседание на Областния съвет за развитие
Обобщено предложение на Регионалното управление по образованието – Перник за държавния план-прием през учебната 2019/2020 г. в професионалните и профилираните гимназии, и средните училища в област Перник, разгледаха и обсъдиха днес членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.Заседанието бе открито от заместник областния управител инж. Васил Павлов. Информация за новата кампания представи старши експерт „ПО” към РУО Перник г-жа Росица Симеонова. Предложени са 41 паралелки за държавен прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в областта. За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 32 паралелки с капацитет от 806 ученика. Обучението на учениците ще...

29.01.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Ковачевци, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Земен, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Перник, обл. Перник

23.07.2018
Министерство на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част Обявените вакантни длъжности за военна служба в Националната гвардейска част са 50 (петдесет) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.Срок за подаване на документи – 14.09.2018 г.        

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия