Новини
Областна комисия „Военни паметници” разгледа постъпили искания от общини и инициативни комитети в област Перник
28.11.2019

Във връзка с постъпили документи от общините Брезник и Радомир за изграждане на военни паметници, от инициативен комитет със седалище в гр. София и от Министерство на отбраната, се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”.
То бе водено от заместник областния управител Иво Иванов и на него бяха разгледани представените документи от горепосочените общини. Комисията взе решения същите да бъдат изпратени в Министерството на отбраната за съгласуване.
Представител на Община Радомир запозна присъстващите с идеята за изграждане на военен паметник на загиналите в Балканските войни, Първата и Втората световни войни в кв. Върба.
Вторият документ, който се разгледа на заседанието, бе представен от Община Брезник, където се планира поставяне на военен паметник на загиналите във войните за Освобождение и Национално обединение на България в село Гигинци. Предложението е на местно сдружение и има положително становище от Община Брезник.
Бяха разгледани и писма, свързани с изграждането на паметник на четирима убити горяни от Област Перник, за който комисията направи констатацията и излезе с решение, че такъв вид паметник не е в нейната компетенция, тъй като същия не представлява военен паметник по смисъла на Закона за военните паметници. В тази връзка ще бъде върнат официален отговор до Инициативния комитет направил предложението.
Друг въпрос на разглеждане бе по получен сигнал от Министерство на отбраната за разминавания в реализиран проект в с. Студена. В писмото е посочено, че вместо да бъдат стационарно експонирани две оръдия от лявата и дясната страна на войнишки паметник в двора на църквата, същите са оставени на безстопанствено съхранение в района на детската площадка.
Областна комисия „Военни паметници” взе решение да бъде създадена Междуведомствена комисия, която да извърши оглед на място и да изготви предложение, което да представи пред областния управител.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия