Новини
Експертите на Областна администрация участваха в обучителен семинар по Киберсигурност
06.09.2019
Експерти и ръководството на Областна администрация - Перник взеха препоръки и обсъждаха добри практики в обучителен формат по темата: "Кибер хигиена и добри практики за мрежова и информационна сигурност".
Управлението на сигурността с техники за предпазване и защита, видовете престъпления в киберпространството, видовете зловреден код и компютърни вируси, системите обект на хакерски атаки, защита от СПАМ и още детайли бяха представени от Денис Пейчев - специалист в “Информационно обслужване" АД, клон Перник.
Експертите зададоха въпроси относно прилагането на подходи за вземане на решение и разработване на процедури и техники за сигурност, защитата на информационните ресурси в административна среда по модела “чист екран” и “чисто бюро”.
Областният управител Ирена Соколова заяви, че подобни обучения са задължителни и трябва да бъдат системни за специалистите в IT сектора и работещите във всички администрации. Така се създава и изгражда опитност, култура на работа и споделяне на добри модели в областта на киберсигурността. Соколова сподели, че темите за сигурността и безопасността в интернет, ще придобиват все по-голяма важност и актуалност предвид времето на информационна динамичност и скоростен технологичен прогрес.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия