Новини
Губернаторът на Перник: „Новата Електронна платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост е значителна крачка към ефективното предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса”
17.06.2019
Ирена Соколова информира, че предстои въвеждането в експлоатация на Електронна платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост.
Тя ще се управлява от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) като целта й е да облекчи досегашната процедура по провеждането на търгове.
„С въвеждането в експлоатация на е-система за провеждане на търговете, правим още една значителна крачка към електронизирането и прозрачността на извършваните административни дейности, към ефективното предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса. На този етап предстои избор на администратор, съответно компетентно оправомощено лице от Областна администрация - Перник, който ще администрира и поддържа функционалностите за управление от страна на нашата част от платформата. Одобрен от АПСК е и системният проект, отразяващ начина, по който ще се изпълняват изискванията по отношение на реализацията на софтуерната разработка за дейностите по проектиране на електронната платформа.”, сподели Соколова.
На новата функционалност ще се обявяват за продан както имоти частна държавна собственост, така и такива, които се притежават от дружествата с над 50 на сто държавно участие в тях, или на техни дъщерни или над 50 на сто участие фирми.
Предвижда се и онлайн продажба на имоти частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лв., извършвана от областния управител по местонахождение.
Промените ще улеснят търговията на обществени имоти, ще направят процеса по-прозрачен, а обявите и съпътстващата информация ще достигат до по-широк кръг заинтересовани лица и бенефициенти. Очаква се това да доведе и до по-високи цени на продаваните имоти и улесняване на инвеститорите при инвестиционните им намерения.
В онлайн търговията ще могат да участват и граждани.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия