НАП внедрява нови електронни услуги за връчване на документи

Дата на публикуване: 03.02.2022 15:53

Електронната услуга на НАП „Връчвания на документи“ е надградена, като са създадени 3 отделни електронни услуги, чрез които ще се връчват документите, издавани от публичните изпълнители в НАП в производството по обезпечаване и събиране на публичните вземания. В посоченото писмо подробно бяха дадени разяснения за видовете услуги, които в зависимост от видовете документи и адресатите им са обособени, както следва:

  • „Връчване на документи като задължено лице и трето лице“;
  • „Връчване на документи - производство по обезпечаване и събиране на публични вземания“ и
  • „Връчване на документи - процеси по вписване/отразяване на обезпечителни мерки“.
В прикачената по-долу презентация, заинтересованите лица могат да се запознаят обстойно с  новите възможностите, които предоставя Агенцията.

Галерия
Наименование Брой тегления
Презентация за заявяване на достъп на упълномощено лице до електронните услуги на НАП.pdf 10 Изтегли документ с име "Презентация за заявяване на достъп на упълномощено лице до електронните услуги на НАП.pdf"

Търсене