Обявление на Министерството на околната среда и водите

01.03.2021 16:04

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000308 „Верила“.

Защитена зона BG0000308 „Верила“, разположена в землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Горна Диканя, с. Дрен, община Радомир, област Перник, с. Белчин, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Поповяне, с. Ярлово, община Самоков, област София;

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 или гр. Перник, ул. „Благой Гебрев №15, ет.1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Прикачен документ: Pr_zap_ZZ_BG0000308_Verila.pdf с име на файл: Pr_zap_ZZ_BG0000308_Verila.pdf

Прикачен документ: Karta_imoti_BG0000308_1.pdf с име на файл: Karta_imoti_BG0000308_1.pdf

Прикачен документ: Karta_imoti_BG0000308_2.pdf с име на файл: Karta_imoti_BG0000308_2.pdf

Прикачен документ: Karta_BG0000308_obshta.pdf с име на файл: Karta_BG0000308_obshta.pdf

Прикачен документ: Prilojenie_zap_BG0000308.xlsx с име на файл: Prilojenie_zap_BG0000308.xlsx

Галерия
Търсене