Заседание на Комисията по заетост - 24.01.2013 г.

На 24.01.2013 година /четвъртък/ от 14.00 часа, ще се проведе заседание на Комисията по заетост при Областния съвет за развитие, под председателството на г-н Радослав Йорданов- зам. областен управител  при следния дневен ред:

1. Предоставяне на информация за търсенето на работна сила на пазара на труда в област Перник през изтеклата 2012 г.

Докладва: Бойка Александрова- Вр.И.Д. Директор на

дирекция „Бюро по труда”, гр. Перник

2. Обобщено предложение за държавен план-прием в общинскитие и държавните училища през учебната 2013/2014 година до 14.01. 2013г.

Докладва: Ваня Коконова –началник РИО гр.Перник

3. Разни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия