6.6. В памет на загиналите ярловчани във войните от 1912-1913 г. и 1914-1918 г.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

НП на загиналите във войните от 1912-1913 г. и1914- 1918 г.

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

С. Ярловци

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

Центъра на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Войнишки параден паметник към официално утвърдената категория, на които се отдава чест

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

6 м. Височина квадратна пирамидална колона.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Гранит – блокове и плочи

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

В памет на загиналите ярловчани

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

38 имена на загиналите във войните 1912-1913 г.и 1914-1918 г.

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

1. Захари Стоилков

2. Петър Йорданов

3. Петър Динев

4. Аврам Рисанов

5. Йордан Янков

6. Димитър Дойчинов

7. Мико Парлапанов

8. Александър Танчев

9. Тома Златанов

10. Васил Здравков

11. Никола Димитров

12. Стоилко Танчев

13. Димитър Петров

14. Лона Стоянов

15. Исай Спасов

16. Харалампи Здравков

17. Рома Спасов

18. Станой Павлов

19. Заздо Паунов

20. Станко Павлов

21. Григор Гигов

22. Крум Илиев

23. Стоилко Парлапанов

24. Борис Павлов

25. Анаки Танчов

26. Тодоси Гигов

27. Георги Герев

28. Саздо Милошев

29. Тома Стоилков

30. Владимир Пеев

31. Йордан Илиев

32. Станой Димитров

33. Рангел Здравков

34. Станой Илиев

35. Станко Карин

36. Симо Димитров

37. Иван Златков

38. Никола Дудинчев

Има

15.

СНИМКА

Приложение №2

Има

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Почистване около паметника, изписване на буквите и фугиране

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия