6.3. Възпоменателни плочи на загиналите от гр. Трьн 1912 – 1918г.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Паметни плочи.

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Гр.Трьн.

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

Входа на старата банка.

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Две паметни плочи.

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

200- 100.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Черен гранит.

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Частна собственост.

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Вьзпоменателни плочи на загиналите от гр. Трьн 1912 – 1918г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Списьк на загиналите.

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 1. Михаил Българенски
 2. Димитър Гицов
 3. Илия Неболиев
 4. Никола Пешков
 5. Георги Мисканов
 6. Йоцо Михаилов
 7. Иван Бончев
 8. Михаил Ангелов
 9. Кою Иванов
 10. Боне Захариев
 11. Никола Страхилов
 12. Кубрат Костов
 13. Атанас Гаврилов
 14. Боню Велинов
 15. Георги Тодоров
 16. Игнат Вълканов
 17. Тодор Калайджиев
 18. Стефан Дончев
 19. Димитър Григоров
 20. Тома Димов
 21. Тодор Панчев
 22. Боян Ноиков
 23. Димитър Нейчев
 24. Димитър Симеонов
 25. Никола Марчев
 26. Ангел Илиев
 27. Михаил Тодоров
 28. Костантин Милушев
 29. Иван Янакиев
 30. Никола Бъчеваров
 31. Лазар Бараков
 32. Койчо Казасов
 33. Юрдан Машев
 34. Васил Трагнев
 35. Васил Машев
 36. Кръстю Киримов
 37. Ангел Павлов
 38. Никола Витанов
 39. Михаил Василев
 40. Милан Димитров
 41. Петко Банков
 42. Роман Филев
 43. Раико Леханов
 44. Стилян Беров
 45. Димитър Гаргаричев
 46. Наиден Стоичев
 47. Никола Манев
 48. Панайот Жечев
 49. Андреи Николов
 50. Георги Коцев
 51. Христо Ангелов
 52. Яков Янков

Има.

15.

СНИМКА

Приложение №2

Има ..

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Добро за преизписване.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия